Wyrywkową kontrola trzeźwości w pracy
Piszemy o tym, jak zmieniły .Strona 2 - Możliwość prowadzenia wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników po wejściu w życie przepisów RODO jest kwestią sporną.. Samo badanie trzeźwości w miejscu pracy reguluje art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Dokument aktualny.. To efekt ustawy wdrażającej RODO od 4 maja 2019 roku.. Kontrowersje budzi dopuszczalność przeprowadzenia kontroli samodzielnie przez pracodawcę, bez wzywania odpowiedniego organu.Zawartość alkoholu we krwi pracownika to dana szczególnej kategorii.. "Mogą przeprowadzić kontrole wyłącznie, gdy będą mieli podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol.Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić również na żądanie samego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.. Należy mieć jednak na uwadze, że… przepis powstał w 1982 r!Przed wejściem w życie przepisów RODO, nie było prawnych podstaw do przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników.. Katarzyna Wrońska-Zblewska.. Od 4 maja br. można ją przetwarzać za zgodą podwładnego, jeżeli przekazanie danych następuje z jego inicjatywy.Wyrywkowa kontrola trzeźwości w zakładzie pracy.. Kwestia zgodności z prawem przeprowadzania wyrywkowych badań kontroli trzeźwości pracowników jest jedynym z poważniejszych problemów pracodawców prowadzących zakłady pracy, w których ze względu na specyfikę produkcji lub stosowaną technologię produkcji dopuszczenie do pracy pracowników pozostających pod wpływem alkoholu lub innych .Nowe przepisy a kontrola stanu trzeźwości pracowników..

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości.

Dodany art. 221b Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja określa, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym .Wyrywkowa kontrola stanu trzeźwości pracowników.. Na przetwarzanie tych informacji potrzebna będzie wyraźna zgoda pracowników.Jednak nietrzeźwość w miejscu pracy jest również poważną podstawą do rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika - czyli tzw. dyscyplinarka.. Przepis ten mówi o obowiązku pracodawcy nie dopuszczenia do pracy pracownika .UODO podnosi, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych.. Jak już zostało to wskazane, pracodawca może żądać przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników w konkretnych przypadkach i, co ważne, nie może jej przeprowadzać samodzielnie, a jedynie poprzez wezwanie odpowiednich organów.Pracodawca nie może robić wyrywkowych kontroli trzeźwości, jeśli nie dostanie na to zgody od pracownika.. 1 AlkU, co w konsekwencji oznacza niemożność zweryfikowania stanu trzeźwości pracownika, a tym bardziej prowadzenia wyrywkowych kontroli pracowników w tym zakresie.wyrywkowe kontrole trzeźwości w pracy.. Stężenie alkoholu we krwi jest daną wrażliwą, a zgodnie z sejmowymi poprawkami, pracownik nie musi ich podawać pracodawcy.Nowe unijne prawo w istotny sposób utrudnia przeprowadzanie rutynowych lub wyrywkowych kontroli trzeźwości w miejscach pracy..

Prawnik, specjalista prawa pracy.

Podstawową przesłanką przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika jest to, aby była ona uzasadniona konkretnymi .Przed wejściem w życie przepisów RODO, nie było prawnych podstaw do przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników.. Przepis ten mówi o obowiązku pracodawcy nie dopuszczenia do pracy pracownika .Wyrywkowe badanie pracowników alkomatem przez pracodawcę jest nielegalne.. Samo badanie trzeźwości w miejscu pracy reguluje art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na .Niemniej należy wziąć pod uwagę, iż wynik takiego badania wskazuje na konkretny stan organizmu w danym momencie (w chwili badania).. Wszystko wskazuje na to, że taka interpretacja wynika z wprowadzonej w maju ustawy.. Uznanie, iż stan wskazujący na spożycie alkoholu przez pracownika każdorazowo przesądza o chorobie alkoholowej jest daleko idącym nadużyciem.. Nie możesz więc odmówić poddania się takim badaniom.. Pracodawcy tłumaczyli się przy tym względami bezpieczeństwa zakładu pracy jak i samych pracowników.Wyrywkowe kontrole trzeźwości przez RODO niezgodne z prawem "Rzeczpospolita" wyjaśnia, że nowe regulacje nie dają więc możliwości prowadzenia przez pracodawcę rutynowej kontroli trzeźwości w stosunku do pracowników..

Przed wejściem na teren zakładu pracy pracownicy są poddawani takiej kontroli.

Urząd wyjaśnia, że dodany art. 221b Kodeksu pracy, obowiązujący od 4 maja br., określa, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, gdy .Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, także tej wyrywkowej.. Była, bo w myśl nowych przepisów jest niezgodna z prawem.Zmiany w Kodeksie pracy, które wynikają z wprowadzenia RODO, mogą utrudnić pracodawcom badanie stanu trzeźwości pracowników.. Zdawać by się mogło, że wynagrodzenie pracowników powinno być jawne, tak aby możliwy był podgląd, czy żaden z nich nie jest faworyzowany bądź też pokrzywdzony.Wyrywkowe czy nawet rutynowe kontrole trzeźwości w niektórych zakładach pracy to była Polska codzienność.. Warto zatem bliżej przyjrzeć się uprawnieniom pracodawcy w zakresie takich badań.W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, także prewencyjnie - twierdzi Urząd Ochrony Danych Osobowych.. 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w Kodeksie pracy w związku ze stosowaniem RODO.Jeden z przepisów, a mianowicie art. 22(1b) Kodeksu pracy mówi, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, tylko w przypadku, gdy pracownik .Kontrola drogowa policji bez powodu?.

Przesądza o tym art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Aktualnie policja podczas kontroli drogowej może przeprowadzić badanie trzeźwości kierowcy w każdej sytuacji i bez podania przyczyny.. W związku z kierowanymi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) licznymi pytaniami, wynikającymi m.in. z najnowszych zmian w Kodeksie pracy, wskazał on, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych.W odpowiedzi wskazano, że zrozumiała jest opinia Rzecznika, iż pracodawca nie zawsze jest w stanie wykazać uzasadnione podejrzenie w rozumieniu art. 17 ust.. Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury.. Jeśli uważają .Uzasadnienie: zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości w zakładzie pracy ustalać należy w oparciu o art. 17 i 46 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Przepisy ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykluczają zatem wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem.. Od lat popularną metodą wśród pracodawców było niezapowiedziane weryfikowaniu stanu trzeźwości losowo wybranych pracowników.. Od razu trzeba powiedzieć, że pracodawca nie może przeprowadzić samodzielnej kontroli trzeźwości pracownika zgodnie z prawem.Badanie trzeźwości w pracy: Nie wystarczy podejrzenie.. Nie musisz dmuchać w alkomat swojej firmy Jadwiga Jenczelewska 05.08.2015kontrola trzeźwości pracowników.. W serwisie expressbydgoski.pl znajdziesz najciekawsze wiadomości, zdjęcia i wideo związane z: wyrywkowe kontrole trzeźwości w pracy UODO podnosi, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych.Wyrywkowe kontrole trzeźwości w miejscu pracy: brak podstawy prawnej.. Konieczność uzasadnienia kontroli.. Zawartość alkoholu w organizmie może być uznana za dane wrażliwe, a ich przetwarzanie jest ściśle określone przepisami.. Chcielibyśmy zakupić alkomat i od nowego roku wyrywkowo sprawdzać trzeźwość pracowników..Komentarze

Brak komentarzy.