Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową jak wypełnić
Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności.. Warunkiem przystąpienia do sprawdzenia niezbędnych umiejętności dzieci ubiegających się o kartę rowerową będzie wypełnienie przez rodzica .Jak wypełnić arkusz ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową?. Wydrukuj|Do góry.. Arkusz zaliczeń dostępny jest u nauczyciela techniki lub do pobrania ze strony poniżej.karty rowerowej .. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p.Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ.. Najbliższy odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 roku w godzinach 9.30-14.30.. Arkusz zawiera m.in. dane ucznia, opinię nauczyciela (wychowawcy) uzyskaną na podstawie obserwacji zachowań ucznia, zgodę rodziców lub opiekunów na wydanie karty, wiadomości .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA.. W rubryce: UWAGI nauczyciel zapisuje słownie „zaliczono" lub „nie zaliczono" 9.. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.W kwietniu i maju uczniowie naszej szkoły będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę rowerową.. 4 Obsługa techniczna roweru.. Arkusz zaliczeń można pobrać tutaj lub odebrać osobiście u p. Damiana Macha - sala nr 13..

Do pobrania arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.

1 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie .. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ .. zachowań ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3 .. Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarska Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ .. karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarskaWypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (motorowerową), stanowi dokument potwierdzający zaliczenie poszczególnych wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty.. Podpis rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób Uwagi.. Przeczytano: 8194 razy.. Zainteresowani powinni do 12 kwietnia 2019 r. (PIĄTEK) złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony czytelnie „Arkusz zaliczeń ucznia" (do .karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń.. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p. Damian Macha - sala ..

Arkusze zaliczeń oraz druk zgody można odebrać w sekretariacie szkoły.

Test zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.· oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego.. Wraz z arkuszem należy dostarczyć zdjęcie legitymacyjne - bez którego karta nie zostanie wydana.Zasady uzyskiwania karty rowerowej - Ruch drogowy - Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do "egzaminu" na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia .Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową uzupełnia w części dotyczącej danych osobowych dziecka rodzic/opiekun prawny.. Następnie składa podpis w punkcie drugim w rubryce Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób wyrażając przez to zgodę na przystąpienie dziecka do egzaminu na kartę rowerową.VI/28 - Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. A4 (1 str.)EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji organizuje egzaminy na kartę rowerową/motorowerową..

Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna i wychowawcę.

uzupełniony Arkusz Zaliczeń Ucznia Ubiegającego się o Kartę Rowerową (można pobrać go TU) 2. wraz z Arkuszem należy oddać AKTUALNE zdjęcie ucznia o wymiarach: 45mm x 35 mm, z tyłu podpisane: imię, nazwisko i klasa.. W przypadku braku podpisu rodzica uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.. 3 Wiadomości teoretyczne.. Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY (pieczęć, podpis) ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA.. 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.. np w 1ma się podpisać wychowawca w drugim rodzic itp .. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćPomagamy Rada Pedagogiczna Dokumenty szkolne Rekrutacja PaTPORT Poradnia PPP Obiady Orlik Zajęcia pozalekcyjne Etyka nie tylko da smyka Uczniowie Rodzice Comenius Erasmus 2017-2019 Erasmus 2019-2021 Programy, innowacje Karta rowerowa Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej podpis obojga rodziców/opiekunów*) 3 Brak przeciwskaza ń medycznych piecz ęć i podpis lekarza lub podpis rodziców/opiekunów *) 4 Wiadomo ś ci teoretyczne 5 Obs ł uga technicznia roweru 6 Umiej ę tno ś ci praktyczne z uwzgl ę dnieniem zasad ruchu drogowego 7 Pomoc .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ ..

Uczeń ubiegający się o kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.

Zdjęcie jak najbardziej aktualne bo blankiet karty rowerowej będzie Wam służył do 18 roku życia.Uczeń zainteresowany kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem u nauczyciela zajęć technicznych.. Przeprowadzenie egzaminu będzie uzależnione od warunków atmosferycznych - w przypadku opadów deszczu egzamin nie odbędzie się.Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.. karty rowerowejKarta rowerowa - przepisy i zasady 2020.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ .. na wydanie karty rowerowej.. W przygotowaniu do egzaminu na kartę rowerową pomocne wam mogą być przykładowe pytania testowe:Podstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową .. 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.. ROWEROWĄPrzed przystapieniem do egzaminu musisz dostarczyć dla nauczyciela techniki ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ z podpisaną zgoda rodzica/prawnego opiekuna.. Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY (pieczęć, podpis) ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA.. 3 Wiadomości teoretyczne.. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.. ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA Author: stary_pies Last modified by: Win7 Created Date: 9/27/2011 9:31:00 AM Company: Projekt "[email protected][email protected]"karty rowerowej .. Obsługa techniczna roweru 5.. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.sekretariacie szkoły wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym oraz zgodą opiekuna prawnego na przystąpienie do egzaminu.. 6 Pomoc przedlekarska.. Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad .. Egzamin składa się z części teoretycznej (test) oraz z części praktycznej (jazda rowerem).. 6 Pomoc przedlekarska.. 4 Obsługa techniczna roweru.. Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna i wychowawcę.. II SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:4. Osoba chcąca uzyskać kartę rowerową musi wypełnić Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z wzorem i z dołączony aktualnym zdjęciem legitymacyjnym dostarczyć nauczycielowi uczącemu.. 5.Proszę wypełnić "ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ" (MEN-VI/28), dokument dostępny jest w pokoju nauczycielskim oraz u p. Moniki Naczk.. 3 Wiadomości teoretyczne.. 4 Obsługa techniczna roweru.. ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Author: xxx Created Date:oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcie legitymacyjne.. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru..Komentarze

Brak komentarzy.