Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia doc
Oświadczam, że poinformowano mnie o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz oryginału jego tłumaczenia w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu.uprawnieni do złożenia wniosku - proszę o zaznaczenie: • osoba, której akt dotyczy • osoba, która wykaże interes prawny (*) - Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu.. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wnoszę o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści zagranicznego aktu urodzenia: Nazwa organu, który wystawił zagraniczny akt Numer zagranicznego aktuFormularze do pobrania: PEŁNOMOCNICTWO (13.19 KB) wniosek o wpis zagranicznego aktu (114.36 KB) Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (ENG) (30.03 KB) Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (DE) (35.32 KB) Wzór wniosku o transkrypcje zagranicznego aktu stanu cywilnego (UA) (62.5 KB) Wzór pełnomocnictwa (ENG) (21.68 KB)8.. Miejsce złożenia dokumentu.. Masz trzy możliwości złożenia wniosku: przez internet - korzystając z Profilu Zaufanego.. 4 .Osoba występująca z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się polską .Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu..

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa4.

Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.. Nie, obecność obojga rodziców nie jest konieczna przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka.. Na podstawie z art. 6 ust.. WNIOSKI DO POBRANIA: Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnegoUstawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U.. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji.Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia + pisownia wniosek o transkrypcję aktu urodzenia + pisownia Data wprowadzenia: 2015-11-25 10 29 Data upublicznienia: 2015-11-25 Art. czytany: 1577 razy » wniosek o transkrypcję AU + pisownia - rozmiar: 17408 bajtów Typ pliku: application/msword:Zwracam się z prośbą o transkrypcję załączonego aktu urodzenia.. Odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.). DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY: Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego.Osoba występująca z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją" aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas .Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o konieczności uzupełnienia aktu na podstawie art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz..

Zagraniczny akt urodzenia.

Po dokonaniu transkrypcji (urodzenia, małżeństwa lub zgonu), kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu.. Niniejszy odpis skróconego aktu małżeństwa potrzebny jest.. Urząd Stanu Cywilnego Dział Rejestracji Małżeństw ul. P. Włodkowica 20 II piętro, pok.. Wymagane jest złożenie oryginału lub kopii zagranicznego aktu urodzenia, poświadczonej przez Urząd wydający akt.. 5.Wniosek o odpis aktu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Gdzie i jaki wniosek złożyć?. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień.. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.» Wniosek o wydanie dowodu osobistego » Podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu » wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą » Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego » Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia + pisowniaUsługa umożliwia transkrypcję (wpisanie) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego..

Wniosek o transkrypcję można złożyć przez pełnomocnika.

4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wnoszę o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści zagranicznego aktu urodzenia: Nazwa organu, który wystawił zagraniczny akt Numer zagranicznego aktuDokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.Wniosek o transkrypcję może złożyć osoba, której akt dotyczy lub inna, która wykaże interes prawny lub faktyczny.. Zaloguj się do swojej skrzynki ePUAP, złóż wniosek (podążaj za instrukcją krok po kroku).WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU URODZENIA Stosownie do art. 104 ust.. ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy..

Konsulat nie przyjmuje odpisów skróconych aktu urodzenia (typu abstract ).

Po wpisaniu zagranicznego aktu do centralnego rejestru stanu cywilnego stronie wydaje się odpis zupełny aktu.WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU URODZENIA Stosownie do art. 104 ust.. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.. Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu [Wniosek_TRANSKRYPCJA.doc] (16.5kB) USC-12-03(8) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa [wniosek_o_wpisanie_aktu_małżeństwa.doc] (18kB) Dodany dnia: 2020-05-06 Przez: Kędzia BeataAkt stanu cywilnego podlega sprostowaniu jeżeli zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi we wcześniejszych aktach (art. 3 prawa o a.s.c).. Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu, ul.Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia Wzór wniosku o odtworzenie aktu małżeństwa Wzór wniosku o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu Wzór wniosku o odtworzenie aktu urodzenia Wzór wniosku o zmianę imienia lub nazwiska Wzór wniosku o sprostowanie aktu stanu .Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia na terenie Polski (w załączeniu).. Wniesiono opłatę skarbową - dowód.Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - - Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiągPrawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 .terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poinformowano mnie o możliwości sprostowania i uzupełnienia aktu, jednakże rezygnuję z dokonania tych czynności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt