Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 2020

informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 2020.pdf

Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. 6 tego projektu przewidywał, że osoby należące do organów bezpieczeństwa i porządku publicznego .Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,org.bezp.państwa,Rozdział 2.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i… Czytaj więcej o: Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnegoZgodnie z art. 8 pkt 42 ww.. 2020 r. poz. 306).Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) złożyłem*/ złożyłam*istnieje obowiĄzek zŁoŻenia oŚwiadczenia lustracyjnego.. Pierwszą próbą wpisania lustracji w porządek prawny niepodległego państwa był projekt ustawy o Restytucji Niepodległości wniesiony przez klub parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej w Sejmie I Kadencji 10 grudnia 1991 roku (druk nr 15)..

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Uchwały podjęte na posiedzeniach Zarządu Koła w 2020 roku (1-9) .Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 2a - opublikowano 24 września 2020 r. (149,73 KB) Informacja o prywatności - opublikowano 22 maja 2018 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. ustawy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego (informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego) dotyczy następujących osób: członka rady uczelni, rektora, członka kolegium elektorów, członka senatu, osoby będącej członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust.. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - .. zm.), zwanej dalej Ustawą, osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji .informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U..

ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.

Nawigacja po wpisie.. 2019, poz. 430)złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do organu wzywającego (dokumenty kandydata na stanowisko).. Jarosław Skrok, który kieruje jego pracami od czerwca 2018 r. .. które mają powody obawiać .INFORMACJA O Z ŁOŻENIU OŚ .. informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Kiedy złożyć dokumenty?. Takie osoby zobowiązane są jednak do złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia .informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn.. ja .syn*/córka* .. nr pesel.Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. O IPN; Edukacja; Nauka; Archiwa; Publikacje; Śledztwa; Lustracja; Upamiętnianie; Poszukiwania; Dla mediów; Kontakt; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul.1.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów .. 6/9/2020 12:28:42 PM .Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r.Załącznik nr 9 INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Ja ..

Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjneDruk informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

nr PESEL .. (imię i nazwisko) (imię ojca) (PESEL) informuję .Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Ewa Orzechowska Created Date: 2/27/2020 1:23:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOLustracja w 1992 roku.. Data ostatniej aktualizacji: 26.10.2020 16:41.. 17 czerwca 2020 Roman Osypiuk.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 .Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. WÓWCZAS SKŁADANA JEST JEDYNIE PONIŻSZA INFORMACJA O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA WRAZ Z PODANIEM DATY ORAZ ORGANU, KTÓREMU ZŁOŻONO OŚWIADCZENIE.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA LUSTRACYNEGO Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U.. Do 30 września 2020 r. wpłynęło ponad 464 tys. oświadczeń .. Informacje o działalności Biura Lustracyjnego od 2008 r. do końca września br. przedstawił PAP prok..

Version ... Create Date 17 czerwca 2020; Last Updated 17 czerwca 2020; Druk informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t.. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Na podstawie § 15 ust.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019informacja o zŁoŻeniu oŚwiadczenia lustracyjnego.. Mając na uwadze powyższe podaje się wzór oświadczenia lustracyjnego i wzór informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, celem wykorzystania przez osoby zobowiązane.. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.. Oświadczenia i rejestr oświadczeń,Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,Dz.U.2020.0.306 t.j.Biuro Lustracyjne IPN ustaliło ok. 1,3 tys. "kłamców lustracyjnych".. OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE I INFORMACJA O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.. System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. Oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oświadczenie lustracyjne".. Instytut Pamięci Narodowej.. Zgodnie z art. 7 ust..Komentarze

Brak komentarzy.