Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Ordynacja podatkowa (t.j.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie B. DANE PODATNIKA Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia zgodnie z art.1 ust 1 pkt.. Wydanie dokumentu kosztuje jednak 21 złotych.. Taki dokument jest ci potrzebny, jeśli np. starasz się o kredyt.. Taki dokument jest ci potrzebny, jeśli np. starasz się o kredyt.. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty.. OPŁATY: Opłata skarbowa: od każdego egzemplarza zaświadczenia - 21,00 zł, upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf.294 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego staus podatnika podatku od towarów i usług (plik pdf.. ORGAN PODATKOWYWe wniosku o wydanie zaświadczenia należy podać dane wnioskodawcy oraz należy wskazać, gdzie zaświadczenie będzie składane i w jakim celu.. 1 pkt.. ORGAN PODATKOWY NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STASZOWIE DANE WNIOSKODAWCY1.. Do podpisania wniosku potrzebny jest profil zaufany albo podpis elektroniczny..

z 2019r., poz. 1000)"Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości" (WKs-1).

1 pkt 1 lit. b i art. 6 ust.. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI FORMULARZ F-05/1 .. Zaświadczenie nieodebrane w wyznaczonym terminie zostanie wysłane Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j..

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Jeśli nie będziemy mogli wydać Ci zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydamy decyzję odmowną.Wydamy Ci zaświadczenie o niezaleganiu, jeśli nie będziesz miał zadłużenia w opłacaniu składek w dniu jego wydania.. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zawierało dane o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne .21 zł - opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.. Dlatego nie może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub ustali sam.21 zł - opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.. z 2019r., poz. 900) ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. Zaświadczenie wydawane jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie osoby ubiegającej się o nie.Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia zgodnie z art.1 ust.. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także np. sklepy przy zakupach na raty.Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową?.

275 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (plik pdf.

2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w opłatach niepodatkowych (w szczególności za wieczyste użytkowanie gruntu, najem, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.. Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.Proszę aby zaświadczenie uwzględniało dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r.. WNIOSEK 18.. W zaświadczeniu stwierdzamy, że nie masz zaległości w opłacaniu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur .Na podstawie art. 306a § 5 - ustawy Ordynacja podatkowa - zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z zastrzeżeniem § 6.. Data wpływu dokumentu do urzędu, numer dokumentu Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r..

Pamiętaj, że urząd wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów.

Treść Wnoszę o wydanie zaświadczenia: .. postępowaniu mającym na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydamy Ci bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.. Dlatego nie może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje .Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Urząd Skarbowy w Puławach, tel.. Opłatę wpłacasz nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.Pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia na wzorze PPS-1 - załącznik nr 3.. W tym celu należny złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.. LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI.. 81 887 96 41, fax 81 888 44 77, e-mail: [email protected] Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI F-156/1 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI Strona 1 z 1 Podstawa prawna: Art. 306 a - 306e i 306g - 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa A.. Pamiętaj, że urząd wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów.. Opłatę wpłacasz nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.. Zazwyczaj, aby zostało wydane, osoba ubiegajaca się o poświadczenie aktualnego stanu sprawy musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.. Dowód osobisty do wglądu.. Podatnicy, będący osobami fizycznymi, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt niezalegania z podatkami lub stwierdzającego stan zaległości.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 381 KB) Wniosek wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku / darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności / zasiedzenia (plik doc 107 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów .1. o opłacie skarbowej (t.j.. W sprawach, które nie będą budziły wątpliwości, zaświadczenie wydamy Ci "od ręki".. O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. Przedsiębiorcy dziwią się tej opłacie - zwłaszcza, że ZUS potwierdzenia o braku zaległości wystawia za darmo.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI Podstawa prawna: art. 306a i art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa A.. O NIEZALEGANIU W PODATKACH..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt