Jak wymeldować męża z mieszkania komunalnego
Nie wiem, jak mam rozwiązać tę sytuację, bo chciałabym zdać to mieszkanie w Polsce, ale mój syn przebywa za granicą.. Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek meldunkowy miałby zostać zniesiony.. Mieszkała u mnie kilka lat.. Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o ewidencji i dowodach osobistych Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu .Re: Wymeldowanie małżonka z mieszkania.. Kuzynka zerwała kontakt z rodziną i nie chce wymeldować się.Przymusowe wymeldowanie z mieszkania Moja mama została wyeksmitowana z mieszkania i musiała się wymeldować.. Ostatnio gmina nakazała wymeldowanie córek, ponieważ tu nie zamieszkują.. Ja nie mam możliwości nigdzie indziej .Ja się bujałam z wymeldowaniem kuzyna 4 lata !. w urzędzie tudzież gminie nie mogą wymeldować , tylko można zrobić to przez sąd , wzywani .Wraz z mężem zajmujemy mieszkanie komunalne.. Podstawę prawną stanowi przepis art. 15 ust.. Pomimo nakazu sądu nie płaci dwa lata.Status lokatora komunalnego wiąże się z ochroną naszej sytuacji mieszkaniowej.. 15 rozpraw sądowych za które płaciłam etc .. Z uwagi na długi okres zamieszkiwania ,podjęliśmy z mamą decyzję wykupienia mieszkania .Kto z małżonków ma prawo do najmu mieszkania komunalnego po rozwodzie?. W tym mieszkaniu jest zameldowany mój syn oraz córka..

Jak wymeldować męża z mieszkania?

Prawo drugiego małżonka do lokum może być - prawem własności, spółdzielczym własnościowym lub lokatorskim prawem do lokalu, prawem .wymeldowanie z mieszkania komunalnego przez becik » 15 cze 2007, 10:38 Na jakiej podstawie i jak można argumentować unieważnienie zameldowania kogoś w lokalu komunalnym.Jak wymeldować byłego męża z mieszkania komunalnego?. Na samym początku należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). W mieszkaniu tym od 30 lat zameldowana jestem ja - córka, mieszkam tu z mężem.Ty (jako najemca) musisz powiadomić urząd o tym, ze były mąż już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym.. Mąż zatem, teoretycznie, jeśli jest właścicielem lokalu albo ma inny tytuł prawny do lokalu, może dokonać .Wymeldowanie byłego męża - napisał w Prawo cywilne: Witam,mam pytanie jak wymeldować męża z lokalu.Mam mieszkanie gdzie jest zameldowany ja jestem głównym najemcą mieszkania.Jesteśmy po rozwodzie od listopada,mąż sam wyprowadził się w październiku 2009r.Zabrał swoje rzeczy a klucze od mieszkania oddał dobrowolnie.Pojawiał się w mieście ale nocował u swojej matki .Mamy z żoną wspólnie mieszkanie..

Moi rodzice są w trakcie wykupu mieszkania komunalnego.

A co jeśli mąż ma prawo do lokalu co jakiś czas się wyprowadza bez powodu jak mieszka nie obchodzi go nic tyle co płaci na dzieci a tak nic kompletnie nauka dzieci czy zdrowe czy chore twierdzi że nie nadaje się na wieś jak coś wynajmie to na chwilę potem wraca obiecuję itd potem zaś wynosi się pod pretekstem że do pracy daleko a w .Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.. Tym samym pojęcie „miejsca zameldowania" miałoby zostać zastąpione pojęciem „miejsca zamieszkania", rozumianego jako miejscowość pobytu .Mąż wystąpił o wymeldowanie swojej małżonki.. Po śmierci ojca zostaliśmy, ja i siostra wraz z mamą,wdową, najemcami mieszkania komunalnego z mocy prawa .Jest ten fakt stwierdzony dokumentem gminnym.. W tym mieszkaniu jestem zameldowana wraz z mężem i dziećmi.. są podstawy do wymeldowania w trybie decyzji.. akt II OPS 1/11, NSA stwierdził, że osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu jest stroną, w rozumieniu art. 28 k.p.a., w postępowaniu o wymeldowanie z .Brak tytułu prawnego do mieszkania - prawo korzystania Jeżeli mieszkanie przysługuje tylko jednemu małżonkowi, drugi małżonek ma prawo stałego przebywania i korzystania z mieszkania .To samo dotyczy przedmiotów urządzenia domowego..

Zatem jest Pan najemcą mieszkania komunalnego wspólnie z żoną.

W przypadku, gdy trzeba wysiedlić lokatorów z uwagi na sprzedaż kamienicy osobie prywatnej, konieczność remontu lub wyburzenia, samorząd ma obowiązek znaleźć im mieszkania zastępcze.Pamiętajmy jednak, że status ten można utracić - np. w .Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego.. Jeśli mąż nie mieszka od 8 miesięcy w miejscu zameldowania.. Oboje nie przebywają już w tym mieszkaniu od dłuższego czasu.. Jeśli nie uda się załatwić spraw mieszkaniowych w polubowny sposób, możesz to zrobić w drogą urzędową - poprzez gminę.. Postaram się jak najkrócej opisać całą historię: mój brat jest głownym najemcą mieszkania komunalnego.. Zameldowałam u siebie kuzynkę, ponieważ sprzedała swoje mieszkanie i budowała dom.. Mamy dwie córki, które pracują w Anglii.. z 2006 r. Nr 139, poz.993) Proszę o wymeldowanie wskazać imię i nazwiskoDzień dobry .. mam pytanie - czy można starać się o wymeldowanie z mieszkania komunalnego osobę (osoba widnieje na umowie o najem mieszkania jako współ wynajmujący ), która zaciągnęła kredyt na budowę domu w którym obecnie zamieszkuje.Wyszła ponownie za mąż i z obecnym mężem zakupiła ziemie pod budowę domu .Natomiast .Prawo jednak przewiduje, że gdyby dana osoba tego nie zrobiła, z urzędu lub na wniosek osoby, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu, w którym zameldowana była określona osoba, może podjąć decyzję o wymeldowaniu..

A w związku z tym należy go wymeldować.

6 lat temu, gdy urodziło się jego dziecko, zameldował w nim swoją partnerkę wraz .A zatem jeżeli jest Pan współwłaścicielem mieszkania to fakt Pana wymeldowania z niego nie ma żadnego wpływu na Pana prawo własności do tego lokalu.. Wymeldowanie równocześnie z zameldowaniem.. 3 ustawy o ewidencji ludności).W uchwale z 5 grudnia 2011 r., sygn.. Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.. Nie układało się nam więc się wyprowdziłem, ona została w mieszkaniu.. Zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego i z faktu zameldowania w danym lokalu nie można rościć sobie prawa do lokalu w którym się przebywa.Bardzo zainteresował mnie powyższy artykuł o zmianie głównego najemcy mieszkania komunalnego.. Dowiedziałem się, że mnie wymeldowała.. - z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca .Eksmisja byłego męża z mieszkania komunalnego Moja sąsiadka jest rozwiedziona z mężem lecz mąż ma przyznany przez sąd pokój w mieszkaniu komunalnym, którego głównym najemcą jest sąsiadka, jak również został zobowiązany do płacenia jej za to, że mieszka, kwoty 450 zł miesięcznie.. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu (art. 33 ust.. Posiadając go, nie możemy zostać bez dachu nad głową.. Witam serdecznie i bardzo proszę o pomoc.. Bierze on pożyczki z banku na mój adres i są przez niego niespłacane oraz zadłuża się dalej.. Obecnie mój syn pobiera rentę chorobowa 2 grupy i czy pozbawienie .Eksmisja byłego męża z mieszkania komunalnego.. Czy musi mój syn …WNIOSEK O WYMELDOWANIE.. Jak będzie z tym mieszkaniem za jakiś czas, kiedy jedna z córek wróci i będzie mieszkać ze nami, czy będzie mogła wstąpić w stosunek najmu?Sprawy związane z wymeldowaniem dla wielu osób bywają dość problematyczne.. Ta twierdzi, że wprawdzie od trzech lat nie mieszka w ich wspólnym mieszkaniu, ale nie opuściła go dobrowolnie (została do tego zmuszona .Wymeldowanie męża będzie zatem możliwe w sytuacji, w której wyprowadzi się on z mieszkania i samodzielnie nie dopełni obowiązku wymeldowania się z tego lokalu.. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.Od 8 lat mój mąż opiekował się swoją chorobą na Alzheimera matką - mieszkał z nią w jej mieszkaniu komunalnym (ona była głównym.. Wykup mieszkania komunalnego a prawa osoby zamieszkującej.. Jedna z nich z pewnością kiedyś wrócić do Polski.. Do wniosku w tej sprawie trzeba dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowę najmu), kserokopię orzeczenia o rozwodzie lub innego dokumentu, który .wymeldowanie z mieszkania komunalnego .. Warto bowiem wiedzieć, iż istnieją odpowiednie przepisy prawne regulujące te kwestie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt