Zaświadczenie lekarskie do refundacji okularów
Konieczna jest też faktura potwierdzającą zakup okularów oraz wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów.Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad pracowniami UM w zaświadczeniu lekarskim stwierdził : - potrzebę stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego* .. W/w osoba spełnia warunki związane z refundacją kosztów zakupu okularów korygujących wzrok .refundacja okularów przez pracodawcę a L4 pracownika - napisał w BHP: Witam.. czy faktura teżjest potrzebna i ma być ewentualnie wystawiona na mnie czy .Zaświadczenie lekarskie nie może zatem pochodzić od dowolnego lekarza, a jedynie przez tego, który przeprowadza profilaktyczne badania ochronne (np. badania okresowe czy kontrolne).. Następnie na ich podstawie lekarz wydaje zaświadczenie, w którym .Faktura może być wystawiona na pracownika, który przedstawia ją pracodawcy, dołączając zaświadczenie lekarza stwierdzające konieczność stosowania okularów.. Jeżeli przepisanie okularów przez okulistę następuje w toku prywatnej wizyty, pracodawca nie jest zobowiązany do ich refundacji, ale w niektórych przypadkach jest to możliwe.. Należy wyraźnie podkreślić, iż przepisy prawa pracy nie przewidują ani dolnej, ani górnej granicy kosztów okularów ochronnych czy korekcyjnych dla .Jednakże, nie stanowi postawy do zastosowania ww..

Pozdrawiam.Zasady refundacji okularów przez pracodawcę.

Nie wszystkie odszkodowania pracownicze bez PIT.. Podyskutuj o tym na naszym FORUM.. Nie można ich wypełnić na stronie internetowej i odesłać w systemie informatycznym, ponieważ są nieaktywne.. Formularze są udostępnione do wydrukowania.. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory .Zgodnie z obowiązującymi zapisami Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, pracownikom wymagającym stosowania okularów korekcyjnych do pracy przysługuje refundacja okularów przez pracodawcę.Zasada ta dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale wszystkich którzy takiej pomocy wymagają.Zwracam się z prośbą o refundację kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.. pracuję przy komputerze 8 godzin dziennie.. W załączeniu: 1. zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramachRefundacja na zakup okularów, a data ważności zaświadczenia .. pewnie trzeba orzeczenie lekarskie - czy to może być wydane przez lekarza okulistę czy lekarza medycyny pracy?.

Co ważne, zaświadczenie takie wydaje lekarz okulista podczas badań okresowych.

Jeśli pracownik nie nosi okularów .Konieczność zakupu nowej pary okularów korekcyjnych nie musi wynikać jedynie z osłabienia wzroku, chyba że regulamin zakładowy stanowi odmiennie.. Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy zaświadczenie lekarskie które otrzymałem w czerwcu na noszenie okularów w pracy ma termin ważności?. 2) Potwierdzenie przez przełożonego o użytkowaniu monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu.Z tego zapisu wynika, że pracownikowi do uzyskania dofinansowania do okularów w pracy będzie potrzebne zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania okularów.. Dotyczy to zarówno dalekowidzów, jak i krótkowidzów.. Powinno to jednak wynikać z zasad ustalonych przez pracodawcę w wewnętrznym akcie prawnym (regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.).Zwolnienie refundacji kosztów okularów dotyczy tylko tych wydanych na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy, który przeprowadza badania bazując na skierowaniu pracodawcy.. Jeśli chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie do okularów korekcyjnych przez zakład pracy, konieczność ich stosowania musi być potwierdzona przez okulistę..

Lekarz nie może jednak wydać ...Refundacja okularów korekcyjnych - jak ją uzyskać?

W konsekwencji, refundacja poniesionych wydatków podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Załącznik do pisma okólnego nr 9 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 24 lipca 2017 r. WNIOSEK o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych- złożyć u pracodawcy wniosek o refundację okularów wraz z zaświadczeniem lekarskim i fakturą VAT.. jak starać się o dofinansowanie?. Mam więc pytanie: czy mogę o tą refundację starać sie na zwolnieniu czy dopiero jak wrócę do pracy?. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku dofinansowania do okularów nieistotne jest, czy pracownik będzie musiał nosić okulary przez cały dzień, czy też tylko w trakcie pracy przy komputerze.Uwaga!. Witam, Pracuje od 2 lat przy komputerze - 8 godzin dziennie i w ramach okresowych badan lekarskich odwiedzilam okuliste.. Z działu kard otrzymałem informację, że teraz jest za późno i mi nie zwrócą żadnej kwoty.. Pieczątka ta oznacza dla Pracodawcy, że Pracownik podlega przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.Dopłata do okularów zależy od wady wzroku.. Jeśli jednak problem ze wzrokiem jest większy, to możesz liczyć na wyższą refundację okularów, tj. 35 zł za szkło.Pracodawca refunduje zakup okularów dla pracownika, jeśli konieczność korzystania z nich wynika z zaświadczenia lekarskiego/ refundacja okularówJeżeli na zaświadczeniu lekarskim dotyczącym badań wstępnych, okresowych czy kontrolnych - po chorobie trwającej 30 dni - lekarz napisze, że pracownik musi pracować w okularach korekcyjnych, jest to podstawa do refundacji kosztów zakupu okularów czy szkieł kontaktowych przez pracownika.1) Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania okularów korygujących wzrok lub ich zmiany w związku z użytkowaniem w czasie pracy monitora ekranowego..

Wyniki tych badań muszą wykazać potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok.

Aby otrzymać refundację okularów, należy poddać się badaniom okulistycznym przeprowadzonym w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.refundacja okularów ochronnych do pracy przy komputerze .. W sprawie refundacji przez pracodawcę kosztów okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze wypowiadała się również Państwowa Inspekcja Pracy.Zaświadczenie o konieczności noszenia okularów przez pracownika lekarz powinien wydać w trakcie badań pracowniczych.. Obecnie przebywam na dłuższym zwolnieniu lekarskim, a w kwietniu mogłabym starać się o refundację okularów u pracodawcy.. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Zaświadczenie lekarskie związane z Ustawą Za życiem Ubezpieczenie dobrowolne Podstawowa opieka zdrowotna2) Zamiennie do okularów korygujących wzrok dopuszcza się zwrot kosztu zakupu soczewek kontaktowych, stosując odpowiednio § 2 oraz § 3 niniejszego zarządzenia.. Jeśli po przeprowadzeniu badania okaże się, że pracownik powinien nosić okulary korekcyjne, powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza.. Gdy badanie wykaże potrzebę noszenia okularów korekcyjnych do pracy z komputerem, na zaświadczeniu lekarskim jest umieszczana pieczątka „konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym".. 8 ust.. Okulista nie stwierdzil jeszcze koniecznosci zakupu okularow korekcyjnych, natomiast lekarz wydajacy orzeczenie o braku przeciwwskazan do .Odpowiedź: pracodawca może na podstawie tego samego zaświadczenia dokonać dwukrotnej, zwolnionej z opodatkowania i oskładkowania składkami ZUS, refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok.. Ustala się termin realizacji zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok - do 3 miesięcy od wydania orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia) lekarza medycyny .Refundacja okularów nie może zostać uzależniona od rodzaju umowy o pracę, co oznacza, iż pracodawca nie jest uprawniony do ograniczenia refundacji, przykładowo tylko dla pracowników .Refundacja okularów - zasady ogólne.. Zaświadczenie uzyskane od lekarza okulisty w trakcie prywatnej wizyty nie będzie podstawą do .Do najważniejszych z nich należą: • stosowne zaświadczenie lekarskie, • czas pracy, jaką dany pracownik wykonuje przed monitorem komputera..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt