Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły wzór 2020
NIECZYNNY jest punkt przy al.. W zależności od zajmowanej pozycji różnią się wymagania w zakresie podawaniach danych na .Nowy rok szkolny dzieci rozpoczną w reżimie sanitarnym spowodowanym przez COVID-19.. Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej.. Za projektowanymi rozporządzeniami KPRM w sprawie publikujemy zmienione formularze dla szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych.Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.. Wzory dokumentów.. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U.. Z sygnałów .Zgodnie z art. 24i ust.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .oświadczenia majątkowe w 2020 roku.. Wzory dokumentów..

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

+48 71 777 77 77 faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. deklaracja dostĘpnoŚci.. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Andrzej Gogola - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe na koniec kadencji oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji oświadczenie majątkowe za 2018 rok Oktawia Gorzeńska - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe za 2018 rok Kamil Góral - radny Rady Miasta Gdyni oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. 31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.. program rodzina 500+ nieodpŁatna pomoc prawna.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. o stronie.. Zgoda rodziców na ponoszenie konsekwencji działań dziecka.. nabÓr na wolne stanowiska.. Karkonoskiej.. wzÓr oŚwiadczenia majĄtkowego (do pobrania)Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Wzór nowego oświadczenia majątkowegoOświadczenia majątkowe..

4.Czy dyrektor szkoły w oświadczeniu majątkowym powinien zawrzeć służebność osobistą?

Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego ; Załącznik nr 1; Załącznik nr 2. ochrona danych osobowych.. 2020 rok; 2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok; 2010 rok; 2009 rok; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego; Gminna Ewidencja Zabytków; Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych; Audyt wewnętrzny; Kontrole realizowane .Zmiana terminu składania rocznych oświadczeń majątkowych - 31 maja 2020 r. Zgodnie z art. 31zza ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja .Oświadczenie ma pokazywać, jak zmieniała się sytuacja majątkowa przez rok, a nie w jednym jego dniu.W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową..

pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej ...Oświadczenia majątkowe - komunikat ... (Dz.U.

w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 w Biurze Rady Miasta .. sesje rady miejskiej online.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2020/2021.Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku przez: Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta [ Podstawa prawna: art. 24i ust.3 .Obecnie oświadczenia składają wszyscy dyrektorzy, wicedyrektorzy i naczelnicy, którzy posiadają upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (dziś dotyczy to 2/3 dyrektorów, a np. w 2004 oświadczenia składało tylko 15 na 38 dyrektorów) Oświadczenia publikowane są w Internecie i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka woj. podlaskie tel.. Potwierdzenie zapoznania rodziców z dokumentami 2.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{7060na6917]gminareszel.plWZORY DOKUMENTÓW..

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa.

Plik pdf wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 .Oświadczenia majątkowe 2020: Oświadczenia majątkowe 2020: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj Klauzula informacyjna RODO - art. 13 .. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Już 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. wybory i referenda.. Więcej informacji dla dyrektorów szkół i placówek można znaleźć poniżej.Dane Jednostki.. powszechny spis rolny 2020. mieszkanie na start.. Powiązane porady i dokumenty.. poniedziałek 13:00 - 17:00; Godziny przyjęć Przewodniczącej Rady Miasta:.. 85 682 21 80 fax 85 674 37 46 [email protected] Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 Godziny przyjęć Burmistrza Miasta:.. Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziałuZgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.Oświadczenia majątkowe 2019: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj Klauzula informacyjna RODO - art. 13 .. dyrektor szkoły: Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 .. Szkoły wprowadziły zalecane środki ostrożności, ale niektóre placówki idą o krok dalej..Komentarze

Brak komentarzy.