Dofinansowanie stołówek szkolnych 2020
Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie będzie mogło być przyznane na zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, doposażenie i adaptację tych działających oraz tych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione.WYNIKI NABORU 2020 Umiejscowienie (ze względów technicznych) formularza wniosku w karcie usługi „Dotowanie szkół i placówek niepublicznych" pozostaje bez znaczenia.. Decyzję o przyznaniu dotacji na poprawę standardu funkcjonujących stołówek otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację jednego z poniższych zadań: 1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); 2) doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; 3) zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Aktualności - Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych - między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Założono w nim, że mogą one otrzymać maksymalnie 80 tys. zł na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), oraz .Przyznane im dofinansowanie pomoże w zmodernizowaniu i doposażeniu szkolnych kuchni i stołówek..

Zostanie on poszerzony o rozwój stołówek szkolnych.

Tym razem dofinansowanie o łącznej wartości 160 000 zł pozyskane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3, trafi do 2 gorlickich szkół - MZS Nr 3 i MZS Nr 4 w Gorlicach.Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych - między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia br.Rządowy program przewidywał dofinansowanie szkolnych stołówek.. Żadna z lubelskich szkół, która o to wystąpiła nie dostała .Celem rządowego programu jest odtworzenie stołówek i jadalni szkolnych.. Podwyższony poziom dofinansowania od 21.10.2020Całkowity koszt realizacji zadania: 23 270,00 zł.. Program ma obowiązywać pięć lat: 2019-2023.Mamy dofinansowanie na remont dwóch szkolnych stołówek Miasto Gorlice po raz kolejny z sukcesem sięgnęło po fundusze zewnętrzne.. „Program będzie kontynuowany i nie przewidujemy w nim jakichś istotnych zmian" - powiedziała nam .Bitcoin 2020, czyli ważne i najciekawsze informacje o Bitcoin z połowy roku 2020 .. Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych - to między innymi na te działania są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023..

W 2019 roku takie dofinansowanie otrzymało 720 szkół (na 4 872 szkół wnioskujących).

W drugiej edycji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu - moduł 3" dofinansowanie w kwocie przekraczającej 160 tys. zł trafi do trzech szkół z Gminy Myślenice na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.nowych stołówek szkolnych; 25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).. Wysokość dofinansowania wynosi 18 616,00 zł, co stanowi 80 % kosztów zadania, natomiast pozostałe 20% to wkład własny gminy.. Rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie).. Miały być fundusze na ich rozbudowę i modernizację.. Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły mogą składać do wojewodów do .4 rodzaje zadań, które będą dofinansowane.. 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek; 25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).wtorek, 2 czerwca 2020 16:00 Ponad 160 tys. zł dofinansowania na szkolne stołówki w Gminie Myślenice Autor Tomasz Stępień.. Siedem gmin z powiatu otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 665 tys. zł w ramach modułu rządowego „Posiłek w szkole i w domu".W tym roku 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie..

Dofinansowanie dla szkolnych stołówek, Nowelizacja ustawy antytytoniowej… - przegląd 5 lutego.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc.Powiat garwoliński: rządowe dofinansowanie szkolnych stołówek 2020-06-04 09:00:46 Artykuł czytany 328 razy .. Poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do wysokości: 80 tys. zł na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie .Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły mogą składać do wojewodów do 30 kwietnia danego roku..

Każdemu z województw przyznano pulę, którą wojewoda może przeznaczyć na dofinansowanie.

oraz doposażenie stołówek szkolnych, .. i w domu" docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu", który będzie realizowany w latach 2019-2023.. Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych - między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.Maksymalne kwoty wsparcia.. Osoby do kontaktu: Agnieszka Mikulska - tel.. Poznaj szczegóły!Jeszcze w tym roku 60 szkół na terenie Wielkopolski otrzyma dofinansowanie na poprawę jakości standardu oraz doposażenie stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu", który realizowany jest w latach 2019-2023.Chodzi o finansowe wsparcie samorządów w organizacji stołówek i jadalni w szkołach.. 2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw .. : 12 39 21 350, Tomasz Turaj - tel.. ruszyły wyższe dotacje do 37 tys. zł.. Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego programu to 2,75 mld zł.. Adam Leszkiewicz 2019-02-06 Finansowanie, News, Pokazali w TV, Polityka, Zdrowie 1 komentarz do Dofinansowanie dla szkolnych stołówek, Nowelizacja ustawy .W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł na uruchomienie nowych stołówek, na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub 25 000,00 zł - na adaptację, poprawę standardu i .Trzy bytomskie podstawówki otrzymały dofinansowanie na doposażenie szkolnych stołówek w ramach programu Posiłek w szkole i w domu.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.720 szkół otrzymało w ubiegłym roku dofinansowanie na łączną kwotę 39 mln 960 tys. zł w ramach modułu rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".Dofinansowanie na stołówki szkolne 2019 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację .Blisko 200 mln zł z budżetu państwa przekazano na dofinansowanie posiłków w szkołach.. Na realizację programu w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa, w każdym roku po 40 mln zł..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt