Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia
Przepisy nie narzucają wzoru tego zaświadczenia, jednakże trzeba zadbać, by zawierało ono wszystkie określone przepisami informacje, w tym m.in. informację o przedłużeniu stażu oraz kontynuacji stażu po zmianie miejsca pracy.W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywani stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w .Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia -- jaki druk .. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela na zajmowanym stanowisku, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzajach prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu i w dniu wydania zaświadczenia, dacie potwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu TECZKA B - dokumentacja związana z odbytym stażem..

Dołączenie: Sob Wrz 13, 2003 12:00 am Posty: 6 Miejscowość: Gliwice Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia -- jaki druk.

Pracownik może prosić pracodawcę o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a pracodawca powinien mu takie zaświadczenie wydać.. Układ.. w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w .2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,1) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie .• Zaświadczenie dyrektora szkoły (pobierz ze strony formularz zaświadczenia dyrektora szkoły) zawierające informacje o: o zatrudnieniu w dniu 06.04.2000 r. - dotyczy nauczyciela, który otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 7 ust..

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły ...Jednym z załączników do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego jest zaświadczenie dyrektora szkoły.

Witajcie, zakończyłam staż na n-la mianowanego, kompletuję dokumentację.. 8 godzin dziennie .zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż .. podpis osoby upoważnionej Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,Zaświadczenie dyrektora szkoły zawiera następujące informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, .4.. Zatwierdzony .2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w .2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela .Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć), dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu..

Jeśli pracodawca określi w umowie o pracę, że pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wtedy uznaje się, że pracownika dotyczą przepisy o ogólnym wymiaru czasu pracy (tzw. zwykły bądź podstawowy system czasu pracy).. Podstawową normą czasu pracy jest praca:.

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły .1) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż .Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt