Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej word
Znajdź kafelek Interpretacje podatkowe i kliknij go, a następnie wśród linków poniżej odszukaj i kliknij ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 2017 poz. 353) - załącznik nr 1.Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Publikujemy poniżej te wskazówki.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „ustawą .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Co więcej, wnioskodawcą może stać się także osoba niemająca miejsca zamieszkania lub siedziby działalności w Polsce.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS.. Pozostało jeszcze 99 % treści.. Kliknij Załatw sprawę.Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć praktycznie każdy (indywidualnie lub grupowo) - osoba fizyczna (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczej), jak i osoba prawna..

Status Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej 5.

1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.. Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty".Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowe może zostać złożony przez każdy podmiot prawa, zarówno przez osobę fizyczną (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczą) tak osobę prawną (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna) a także przez jednostkę organizacyjną będąca lub mogąca .Podatnik, który ma wątpliwości związane z podatkiem od nieruchomości, może wystąpić o wydanie interpretacji w jego indywidualnej sprawie.Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie określenia na fakturze adresu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest prawidłowe.. NIP: 599-001-01-01 Gorzów Wlkp., dnia 4.02.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejWniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest strukturalnie zbliżony do opinii prawnej, która również zawiera opis stanu faktycznego, przytoczenie przepisów prawa oraz wywód prawny zawierający stosowną argumentację prawną.Kliknij w nazwę tego bloczku, aby rozwinąć dostępne opcje..

ZAKRES I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1.ORD-IN (8) - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim -Osoby składające obecnie wnioski o wydanie interpretacji muszą pamiętać o kilku zmianach.. - Rodzaj sprawy.. ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami.pdf ( 518 KB ) ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB )Od 11 lutego 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5).. 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn.. Podatek odORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.. Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 3.. RODZAJ SPRAWY 2) Dotyczy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 4.. RODZAJ SPRAWY Dotyczy: 4.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.Formularze do druku..

Ministerstwo Finansów przygotowało zalecenia jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17ORD-IN - CZĘŚĆ A - Miejsce i cel złożenia wniosku A.1.. Ponadto wnioski kierowane są do innej instytucji.. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn.. Z mojego doświadczenia wynika, że są pewne kwestie, o których Minister Finansów (z oczywistych względów) nie wspomina.. Określono nowe druki ORD-IN i ORD-WS.. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1.. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u .ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Numer rachunku bankowego jest również umieszczony na nowych wzorach wniosków ORD-IN, w części „F.. zm.), zwanej dalej „ustaw ą - Ordynacja podatkowa".. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie .. Podatek dochodowy od osób prawnych 5.. Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania Ja, niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku .Minister Finansów podpowiada podatnikom jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w specjalnym poradniku (znajdziesz go tutaj)..

Pierwszym krokiem przy wypełnianiu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest określenie, jakiego zakresu prawa podatkowego dotyczy wskazana we wniosku sprawa.

W myśl art. 106e ust.. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK 1) (zaznaczyć właściwy kwadrat): Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji .ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pó źn.. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU 1) A.1.. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.. Należy zaznaczyć jeden lub więcej kwadratów przy pozycjach od 4 do 11.Instrukcja wypełniania ORD-IN.. Podatek dochodowy od osób prawnych 5.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie .wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK (zaznaczyć właściwy kwadrat):Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.. W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzęduORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.. Podatnicy chcący uzyskać od 1 marca 2017 roku indywidualną interpretacje muszą pamiętać o tym, że zmienił się organ do którego należy kierować wnioski.WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 8.. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁO ŻENIA WNIOSKU A.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt