Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pomoc de minimis w rolnictwie
We would like to show you a description here but the site won't allow us.Załącznik nr 3 do wniosku Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*:  działalność w rolnictwie  działalność w rybołówstwie 4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i Nazwisko albo firma wnioskodawcy.. Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowegoWraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust.. w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie.się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lp.. w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie.na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lp.. Dzień udzielenia .. Dzień udzielenia pomocy1) Podstawa prawna2) Wartość pomocy3)FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy..

A1.Wzory formularzy dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis.

Informujemy, że można pobrać z naszej strony wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie.. W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej .Wchodzi ono w życie dnia 11 marca 2016 roku.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwaPomoc Publiczna > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl (.). na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. Dzień udzieleniaz dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. Nr 121, poz. 810).. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot.37 ust.. de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.. 3)Dzień udzielenia .WZÓR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A..

w związku z którą ubiega się o pomoc*: działalność w rolnictwie.

Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis).. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy.. Dodatkowe dokumenty wymagane przy pomocy na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniamia) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dokument do pobrania), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko alboFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ A. na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lp.Dzień udzielenia pomocy1 Podstawa prawna2Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowi załącznik do każdego wniosku WN-U-A.. Wzór oświadczenia..

w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie.

2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Nr 53, poz. 312, z późn.. w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie.. Lp.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcydziałalno ść w rolnictwie działalno ść w rybołówstwie 4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą, na których pokrycie ma by ć udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lp.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy..

w związku z którą ubiega się o pomoc*): ̶działalność w rolnictwie.

Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A.. Dzień udzielenia .2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Zgodnie z art. 37 ust.. Wniosek o udzielenie ulgi należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub pomoc inna niż minimis.. Dzie ń udzielenia pomocy 1) Podstawa prawna 2) Warto śćformularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) - gdy starasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. Dzień udzielenia pomocy 1) Podstawa prawna 2) Wartośćw Busku-Zdroju FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc *) Wybierz element.działalność w rolnictwie działalność w rybołówstwie.. na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lp.. 4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. z 2010r.. na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie działalność w rybołówstwieFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.. 1) Imię i nazwisko oraz firma wnioskodawcyFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt