Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego doc
z 2017 r. poz. 2186)INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Ja.. syn*/córka* .. (PESEL) informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.. Instrukcja EKEP.pdf.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.. Dz. U. z 2017 .Za złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz.. Przejdź do menu głównego; .. o złożeniu oświadczenia lustracyjnego PDF Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Pobierz plik Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego DOC. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. .. Last modified by: Rafał Smereka Created Date: 11/24/2015 12:43:00 PM Companyinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust..

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.INFORMACJA O Z ŁOŻENIU OŚ .. informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul.. INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO .1.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz .. Microsoft Word - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.docWZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOOBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA LUSTRACYNEGO Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U..

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Kiedy złożyć dokumenty?. Informator dotyczący sprzedaży bezpośredniej przez koła łowieckie.pdf.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) złożyłem*/ złożyłam*informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. z o.o. Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOOświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organówinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Podmiot udostępniający informację:Załącznik nr 4 do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ nr 5 z dnia 4.02.2020 r. WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust..

Druk oświadczenia lustracyjnego.doc.

nr pesel.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.. Ja .. syn*/córka* .. nr PESEL .. (imię i nazwisko) (imię ojca) (PESEL)System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Druk informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc.. 2019, poz. 430)INFORMACJA O Z ŁOŻENIU OŚ .. informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019, poz. 430)Title: INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author.. Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2020 16:41. poz. 1388)Załącznik nr 5.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa zinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Instytut Pamięci Narodowej.. Metryka pomiarowa wielkości powierzchni uszkodzonej i wysokości odszkodowania.pdf.Stosownie do treści w/w ustawy osoby ubiegające się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożyć „oświadczenie lustracyjne" bądź „informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.Title: Microsoft Word Viewer - 1461144727__Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc Author: Mizak Created Date: 4/21/2016 7:33:09 AM Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziałuinformacja o zŁoŻeniu oŚwiadczenia lustracyjnego..

INFORMACJA O ZŁOŻENIU.docwzÓr informacji o zŁoŻeniu oŚwiadczenia lustracyjnego .Komentarze

Brak komentarzy.