Nowy wniosek o wydanie karty kierowcy
Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: Kopia awersu i rewersu prawa jazdyOpis: WoKK Wniosek o wydanie karty kierowcy Karta kierowcy jest dokumentem ze zdjęciem, który zawiera dane kierowcy, prawa jazdy, kraj, w którym została wydana oraz zdjęcie jej właściciela.. Jeśli zatem np. kierowca zmienił adres zamieszkania i nie dokonał wymiany prawa jazdy, musi to uczynić jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy.. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.Zgodnie z treścią Art. 29 Ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r., jako podmiot wydający karty kierowcy wybrana została Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Wyrabianie karty kierowcy realizowane jest na podstawie wniosku, który możemy przekazać w formie elektronicznej (jeżeli dysponujemy .Karta kierowcy jest niezbędnym dokumentem do pracy jako kierowca.. W przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy sami musimy wystąpić o wydanie karty pojazdu, udając się do starostwa powiatowego (urzędu .. Karty drukowane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. i do niej składa się wniosek o uzyskanie dokumentu.. Należy ją wnieść na konto PWPW S.A. o numerze 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545, w tytule podając NIP lub PESEL oraz imię i nazwisko kierowcy..

karty identyfikacyjnej Kierowcy.

Uwaga kierowcy, od maja 2020 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych nie przyjmuje już starych papierowych wzorów formularzy o wydanie karty kierowcy.. dla samoobsługowych odbiorów Produktów z Terminali .. Karta pojazdu (w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność).. Wniosek jest podzielony na trzy części.. Zarówno .W pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek (jest on ogólnie dostępny w internecie lub można go pobrać w odpowiednim urzędzie) o wydanie karty kierowcy.. Unieważnienie i zawieszenie; Kartę uważa się za nieważną w przypadku, gdy: kartę wykryto jako wadliwą,Informacje dla składającego wniosek papierowy o wydanie karty przedsiębiorstwa Dołacz potwierdzenie płatności do wniosku.. Każdy kierowca prowadzący wyposażony w tachograf cyfrowy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - włącznie z przyczepą lub naczepą, musi posiadać ważną kartę kierowcy.. Data wpłynięcia wniosku Data ważności karty UWAGA: Pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie .. DANE PERSONALNEProfil kierowcy - wniosek Aby uzyskać PKK, musimy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy.. Wysokość opłaty za kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wynosi 140,00 PLN netto (172,20 PLN brutto).. ; Dowód rejestracyjny pojazdu.. Można go złożyć zarówno w formie papierowej, jak i też wysłać pocztą lub elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.Jeżeli kupujemy nowy samochód to zgodnie z art. 77 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, obowiązek wydania karty pojazdu spoczywa na jego producencie bądź importerze..

Gdzie składa się wniosek?

Do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydanie karty uprawniony jest tylko kierowca.Wniosek o wydanie karty kierowcy jest pismem składanym w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.. Jej zdobycie jest często pierwszym punktem gdy rozpoczyna się pracę w tym charakterze.. Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.. Zgodnie z wytycznymi PWPW, można go złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną .Karta kierowcy .. Nowa karta zostanie wydana do końca okresu, który pozostał na poprzedniej karcie.. 1.Formularz wniosku o wydanie karty kierowcy składa się z 3 części, niektóre informacje są obowiązkowe, inne już nie, ale niekiedy warto je dopisać.. Inna droga to uzupełnienie wniosku na komputerze w edytorze tekstu, a następnie wydruk, podpis na wniosku i wysyłka.Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą: wniosek o wydanie karty parkingowej, jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,Co ważne: o wydanie nowej karty należy wystąpić w terminie 7 dni od dnia, kiedy skorzystanie z niej stało się niemożliwe..

Profil kierowcy - dokumenty.

Organem odpowiedzialnym za jej wydanie jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.Bardzo ważne jest to, aby informacje podane we wniosku były takie same jak te znajdujące się w prawie jazdy.. Wniosek o wydanie karty kierowcy trzeba wydrukować i wraz z załącznikami (nowe wzory oświadczeń) wysyłać na adres PWPW.. Wnioskować o kartę kierowcy mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony.Informacja o cookies!. Karta przedsiębiorstwa kosztuje 282.90 PLN (230 zł netto).. Bez nich rozpatrzenie twojego wniosku będzie niemożliwe.. Poza wnioskiem do urzędu udajemy .Istnieją dwie drogi złożenia wniosku o wydanie karty kierowcy..

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć różnymi drogami.

Oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Wniosek można złożyć wtedy całkowicie za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu.. Organ, który jest zobowiązany do wydania dokumentu (w przypadku Polski jest to Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych), w przeciągu 8 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku dostarczy kartę .Wniosek o wydanie/aktualizację.. Uwaga!. Ośrodek Szkolenia ATUT działa .Wniosek o wydanie karty kierowcy - podstawowe informacje.. wniosek o wydanie karty kierowcy Do wniosku o wydanie karty kierowcy dołącza się: kopia prawa jazdy;Wniosek właściciela o wydanie wtórnika karty pojazdu.. Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy posia-KK Wniosek o wydanie karty kierowcy Wypełnia przyjmujący wniosek: Przyjmujący: Data przyjęcia wniosku: (dd - mm - rrrr) - - Nr wniosku: Miejsce na zdjęcie kierowcy (na białym tle, półprofil lub twarz) 45 mm 35 mm zdjęcie przykleja przyjmujący wniosek Podpis kierowcy do umieszczenia na karcieOpłata za wymianę (wydanie) karty kierowcy wynosi 172,20 zł.. Dokonaj płatności na konto PWPW.Karty kierowców wydawane są na okres 5 lat - karta kierowcy (ale nie dłuższy niż okres ważności prawa jazdy).. O kartę wnioskuje jedynie kierowca, a nie zatrudniająca go firma.Wniosek o wydanie nowej karty kierowcy składa się również w przypadku zmiany danych administracyjnych.. Karta kierowcy to spersonalizowany dokument mający na celu identyfikację kierowcy, rejestrowanie czasu jazdy oraz zaistniałych zdarzeń drogowych.. Jeśli nie mamy takiej możliwości, druk otrzymamy też w wydziale komunikacji i możemy na miejscu uzupełnić nasze dane.. Zapłać.. Kto musi posiadać kartę kierowcy Kierowcy pojazdów używanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz kierowcy pojazdów do przewozu osób (co najmniej 9 osób z kierowcą .Oświadczenie kierowcy o posiadaniu ważnego prawa jazdy Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.. Formularz składa się z 3 części: A: DANE PERSONALNEPolityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl.. Jest to rozwiązanie szybkie i łatwe - wypełniając wniosek o wydanie karty kierowcy w ten sposób bardzo trudno o pomyłkę.. Kierowca który zamierza prowadzić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy musi posiadać ważna kartę kierowcy.. Składa się go na mocy ustawy o systemie tachografów cyfrowych.. Każdy kierowca, który prowadzi pojazdy na terenie Unii Europejskiej, w których wymagane jest używanie tachografu cyfrowego jest zobowiązany do .Jak złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt