Wniosek o wydanie karty nfz online
Po zweryfikowaniu danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych i potwierdzeniu złożenia dyspozycji następuje wydruk i wydanie karty.. ).Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.. W przypadku wysłania wniosku pocztą czy w formie elektronicznej, musisz poczekać 3 dni od daty wpłynięcia twojego wniosku do NFZ-u.. zm.).Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a.. Naszym oczom powinien ukazać się następujący formularz: (nie zapomnijmy wybrać oddziału NFZ do którego należymy, bez tego nasz wniosek nie zostanie poprawnie wysłany) 5.. Uprzejmie prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.W Bydgoszczy o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można ubiegać się w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.. Nie masz obowiązku składania go osobiście, wniosek może również złożyć .Po odbiór karty trzeba pofatygować się do oddziału lub delegatury NFZ.. Odbiór karty: poczta .. data aktualizacji: 4 stycznia 2018 r.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejNarodowy Fundusz Zdrowia - Centrala ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa..

Nowy termin ważności karty EKUZ.

Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3:Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Dane osobowe: .. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (nowy 2018r.. 1) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.. Od tego momentu zaczyna się właściwe składanie wniosku o kartę.. Godziny otwarcia poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.. 1 pkt.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWnioskując o elektroniczną KUZ należy podać numer PESEL oraz wylegitymować się aktualnym dokumentem tożsamości.. Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.„W przypadku konieczności ustalenia właściwego ustawodawstwa zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji w tej sprawie zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn.. Data, imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy, PESEL (wniosek składany w imieniu osoby trzeciej np.: dzieci) Author: Rafał Razik Created Date: 7/31/2014 9:54:04 AM .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (turystyczny, nowy 2018r.)..

Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek - zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF.. W przypadku składania wniosku w oddziale NFZ, po wydrukowaniu pamiętaj złożyć podpis na wniosku.. WNIOSEK jest wypełniany i drukowany przez pracownika NFZ.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Druk - EKUZ (prac) - 30 dni za darmo - sprawdź!Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWarto pamiętać, że oddział NFZ ma obowiązek w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości na skrzynkę mailową wysłania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:NFZ WNE-106 Wniosek o wydanie formularza E-106, E-109, E-111 Wypełnij Formularz E 106 - "Zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego dla osób mieszkających w państwie innym niż państwo właściwe" wydawany jest osobom podlegającym.skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz, weź wniosek w oddziale NFZ, na miejscu go wypełnij i podpisz..

Jeżeli wnioskując o wydanie karty, dostarczysz do oddziału NFZ wszystkie potrzebne dokumenty osobiście, otrzymasz ją od ręki.

Po wypełnieniu wszystkich okienek formularza należy kliknąć dalej.Wypełnij online druk EKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).. 17-19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Telefoniczna Informacja PacjentaWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. Do złożonego wniosku należy dołączyć formularz A1 wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. Pomyśl o środowisku!. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA..

Warto jednak wiedzieć, że karta nie jest gwarancją bezpłatnego leczenia za granicą.Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ.

.Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie EKUZ - w placówce NFZ stosownej do miejsca zamieszkania lub przez internet (zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ lub wysłać pocztą/faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ bądź wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP).Wypełniając wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta otrzymasz informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ.. Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: Karta dla osoby niewidomej.Jeżeli wniosek o wydanie karty został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, oddział NFZ w ciągu 3 dni od dnia jego doręczenia ma obowiązek odesłać odpowiedni komunikat z .Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) możesz złożyć: - w oddziale NFZ, - pocztą elektroniczną, - za pomocą platformy ePUAP, - faksem.. Najbezpieczniej, zwłaszcza w okresie letnim, składać wniosek o wydanie karty EKUZ nawet kilka tygodni przed planowanym wyjazdem.Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 - „Przesłać pocztą na adres"!.Komentarze

Brak komentarzy.