Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w imprezie z alkoholem

zgoda na udział osoby niepełnoletniej w imprezie z alkoholem.pdf

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z opisem i regulaminem wydarzenia zamieszczonych na stronie Going.. Regulaminu w Grand Prix Kaczmarek Electric MTB mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie: a) w przedziale wieku 16-17 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego - posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według .Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w imprezie VI Bieg Zajączka Wielkanocnego na wakacjach 29.08.2020 (biegi główne) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.. (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) wyrażam zgodę na jej/jego udział w imprezie pn. „MTV EMA Pre-Party Warsaw" odbywającej się w dniu 15 października 2015 roku na terenie obiektu "Tor Służewiec" przy ul. Puławskiej 266 w Warszawie na Trybunie II oraz na terenie zewnętrznym.zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniu.. (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, data ur.) i wyrażam zgodę na jej/jego* uczestnictwo w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. „Bieg do Kotła Łomniczki", która odbywa się w dniu 18 maja 2019 r. Oświadczam, że startuje on(a) na moją odpowiedzialność i ryzyko oraz, jest zdrowy/a i nie ma medycznychJednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach..

Jako rodzic /opiekun prawny osoby niepełnoletniej, akceptuję Regulamin biegu.

Oświadczam, iż ja, jak również podopieczny(na) zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Imprezy „Roztańczony PGE Narodowy" i w pełni akceptujemy jego treść.. Strona 2 z Zgoda na wykorzystywanie wizerunku dzieckaOświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Ultramaratonu Leśna Doba oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.- ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan zdrowia i zgadzam się na udział osoby niepełnoletniej, która znajduje się pod moja opieką, w imprezie rekreacyjno-sportowej pod nazwą „II Bieg 3 Króli" w dniu 06.01.2017 r. w Białych Błotach.Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w imprezie Piątka Jagiełły / Dziesiątka Jagiełły 2020 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w imprezie V Nocny Bieg Świętojański 2019 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:Zgoda opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na jej udział w konkursie „KORAL DANCE SHOW 2020" oraz odbiór nagrody Imię i nazwisko uczestnika konkursu:zgodnie z Regulaminu Imprezy oświadczam, że: 1..

Niniejszym oświadczam, że aktualny stan zdrowia niepełnoletniego pozwala na wzięcie udziału w zawodach nazwanych Bieg Spartakusa.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych / lekarskich .Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w ogólnopolskiej kampanii o charakterze konkursu pod nazwą „Rowerowy Maj 2019" oraz na przetwarzanie danych osobowych.. Informacja ta dotyczy koncertów organizowanych przez Progresję.. Zgodnie z punktem 5.4.. ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W XI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ O PUCHAR ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ ( Nazwisko, Imię rodzica /opiekuna prawnego , adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu) Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego w XI Turnieju Piłki Nożnej Plażowej oZGODA NA UDZIAŁ W PÓŁMETKU Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki.. w imprezie integracyjnej klasy I LO 31 października 2014r.. Ust.. Czytelny podpis opiekuna- ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan zdrowia i zgadzam się na udział osoby niepełnoletniej, która znajduje się pod moją opieką, w imprezie rekreacyjno-sportowej pod nazwą „III Bieg 3 Króli" w dniu 06.01.2018 r. w Białych Błotach.ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W XI KLUBOWYCH MISTRZOSTWACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO W FUTSALU ..

w ( tu nazwa restauracji + adres) Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących moje dziecko z udziału w imprezie.

Biegu Aleksandrowskiego z okazji Święta Wojska Polskiego Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem ustawowym mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego :- ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan zdrowia i zgadzam się na udział osoby niepełnoletniej, która znajduje się pod moja opieką, w imprezie rekreacyjno-sportowej pod nazwą „II Bieg Instalatora" w dniu 14.05.2017 r. w Bydgoszczy.Rodzic/opiekun prawny uczestnika ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.. Jestem świadoma/y zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które mogąw celach statutowych oraz umieszczenie na stronie internetowej imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz nazwy miasta zamieszkania, nazwy drużyny, klubu czy stowarzyszenia, które reprezentuje (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.. Małoletni Uczestnik będzie przebywał na Terenie Imprezy pod moją opieką lub odpowiednio nadzorem oraz na moją wyłączną odpowiedzialność; (dotyczy Uczestników w wieku od 5 do 13 lat) 2. wyrażam zgodę na udział Małoletniego Uczestnika w Imprezie..

...Title: Microsoft Word - PZLA_zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezie_2017 Author: Iwona Created Date: 1/26/2017 1:04:34 PMJako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu, w pełni go akceptuję.

Biorę pełną odpowiedzialność za Moje dziecko.Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezach PZLA 26 sty 2017 Dział Szkolenia informuje, że na każde zgrupowanie PZLA osoby niepełnoletnie muszą przyjechać z załączonym, podpisanym OSWIADCZENIEM /wymóg prawny/.Zgoda na udział w koncercie/ imprezie Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki _____, PESEL: _____, w koncercie/imprezie_____ , .. Klub informuje jednocześnie, że za zachowanie niepełnoletniej osoby odpowiedzialnymi są jej opiekunowie prawni, osoby zobowiązane do nadzoru, a przede wszystkim jej rodzice.. o Ochronie Danych Osobowych Dz.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego w XI Klubowych Mistrzostwach Powiatu .. uczestnikom turnieju oraz w celu udokumentowania przebiegu imprezy (zdjęcia, filmy).Zasady udziału w zawodach osób niepełnoletnich..Komentarze

Brak komentarzy.