Odległość garażu blaszanego od granicy działki

W zależności od ułożenia blaszak ma być oddalony od granicy: o 4 metry, kiedy od jej strony znajduje się ściana z oknem lub drzwiami lub o 3 metry .Zgłoszenie - Garaż blaszany (budynek godpodarczy) Zgodnie z obowiązującymi przepisami garaż o powierzchni do 35m kw wymaga jedynie zgłoszenia lecz z pewnymi ograniczeniami: - usytuowanie budynku zgodnie z parag.. Podpowiadamy, kiedy blaszak jest usytuowany zgodnie z prawem i kiedy można budować bliżej granicy.. Dla mojej działki nie ma warunków zab…


Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp gofin

Nowe wzory najprawdopodobniej zaczną obowiązywać jeszcze w 2019 r.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,BHP,Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,Dz.U.2003.169.1650 t.j.Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, w…


Czytaj więcej

Skuteczna rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej

Drugi pogląd wyraża się w tym, że rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej może być złożona i będzie skuteczna z chwilą dojścia do tego organu .Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu wywołuje skutki dla obu stron.. Rezygnację z funkcji członka zarządu, w razie braku Rady Nadzorczej, należy złożyć na ręce pełnomocnika do umów ze spółką, a jeśli go nie ma, to na ręce wszystkich wspólników i jest ona skuteczna z dojściem do ostatniego wspólnika.skutecznych postanowień dotyczą…


Czytaj więcej

Akt notarialny sprzedaż z odroczonym terminem płatności

Przepisanie działki czy darowizna działki zazwyczaj obejmują mienie o znacznie wyższej wartości.. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem iż środki pieniężne do nas nie dotrą, najlepiej poddać się rygorowi egzekucji z art.777 §1 pkt.4 Kodeksu postępowania cywilnegoOdroczony termin płatności to taki sam kredyt, którego Ty udzielasz swojemu klientowi.. warunkiem wydania zakupu była wpłata przez kupującego opłaty wstępnej około 10 000,00, co tez kupujący uczynił.. Po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia…


Czytaj więcej

Wzór zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego 2019

Jednak nadal powinni pamiętać o terminowym uiszczaniu podatku od najmu.. W przeciwnym przypadku taka umowa określana jest jako zwykły najem nieruchomości.. Kiedy decydujemy się na najem okazjonalny należy zawsze zgłosić taka umowę.Konsekwencje niezgłoszenia najmu okazjonalnego do US.. Wynajmujący od 2019 r. nie muszą składać do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu.. do Uproszczona forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczejUmowę najmu okazjonalnego zgłoś do urzędu skar…


Czytaj więcej

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Odnosząc się do relacji kontakty z dzieckiem-alimenty, wskazać ponadto należy, iż zakres kontaktów może mieć wpływ na wysokość świadczenia alimentacyjnego.. Są takie, jeśli dziecko wychowuje się w standardowej rodzinie.. Oznacza to, że gdy drugi z rodziców utrudnia nasze kontakty z synem, bądź z córką możemy .Egzekwowanie postanowień wyroku w sprawie spotkań ojca z dziećmi .. Zgodnie z tym przepisem art. 113 krio utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jest nie tylko prawem, ale i obowiązki…


Czytaj więcej

Wykup mieszkania komunalnego warszawa 2020

Od czego zależy bonifikata.. Nawet jeśli taki wniosek się jeszcze nie pojawił, a ludzie mieszkają w budynkach, które prawo budowlane określa jako „nie nadające się do stałego .Wykup mieszkania komunalnego z możliwością uzyskania bonifikaty.. W przypadku zbywania nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.. Jednak ci, którzy …


Czytaj więcej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2020 gofin

Jeszcze do końca stycznia można zbierać faktury, a Rada .2.. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.. Zgodnie z art. 87 ust.. 19a ustawy o VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał korektę.w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku wynosi V.INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 20.. Liczba załączników ***** * Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia.. Tu możesz pobrać wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce…


Czytaj więcej

Przekształcenie działki rolnej na rekreacyjną

Choć i to nie będzie sprawą łatwą.. Grunty rolne są często rozważanym przez nabywców indywidualnych, deweloperów czy przedsiębiorców miejscem pod budowę domu czy siedzimy firmy.. Ze względu na niższe ceny, wiele osób zdecydowało się na zakup gruntu rolnego z zamiarem przeznaczenia go pod budownictwo mieszkaniowe.. Nie dla wszystkich jednak działka siedliskowa to szansa na spełnienie marzenia o własnym domu.. Przekształcenie, czy też potoczne „odralnianie" odbywa się na dwa sposoby: Przekształce…


Czytaj więcej

Wzór kosztorysu na ocieplenie budynku

niestety kwoty podane na stronach internetowych rzadko pokrywają się z rzeczywistością.. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy porządnie się przygotować.. Witam.. firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online.Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie.. Ocieplam właśnie swó…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt