Dokumentacja na nauczyciela dyplomowanego

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.. PYTANIE.. W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wyłącznie drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.Czytaj więcej o: Składanie dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zamknij Używamy plików …


Czytaj więcej

Dokumentacja wykonania instalacji elektrycznej

Najczęściej używa się przewodów płaskich, umieszczając je w płytkich bruzdach wyciętych w tynku.Do ściany mocuje się je uchwytami z tworzywa sztucznego, a jeśli przewody są szerokie (np. 5-żyłowe) - aluminiowymi blaszkami mocowanymi do ściany małymi kołkami rozporowymi.Instalacje wideodomofonowe i domofonowe Pomiary elektryczne, teletechniczne, oświetlenia Zasilacze bezprzerwowe, systemy zasilania awaryjnego UPS Systemy IT i systemy telekomunikacyjne Instalacje odgromowe, ochrona odgromowa Dedy…


Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych wzór

Podatnicy, którzy nie przekroczą tych progów nie będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych.Progi dokumentacyjne cen transferowych odnoszą się do uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów podatnika będącego nierezydentem mającym zakład zagraniczny na terenie Polski.. Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku, wprowadziła szereg zmian dotyczących m.in. treści .3) pożyczki - dokumentacja cen transferowych w wersji…


Czytaj więcej

Dokumentacja wycieczki szkolnej 2019

- Stan prawny 1 czerwca 2018.Taka dokumentacja powinna mieć kopię.. Nauczyciel powinien zachęcać dzieci do zbierania jak największej liczby informacji dotyczących odwiedzanych miejsc, robienia dokumentacji fotograficznej, filmowej, zbierania broszurek zodwiedzanych miejsc, robienia notatek itp.Karta wycieczki zagranicznej z programem: Załącznik nr 1C: Lista uczestników wycieczki: Załącznik nr 2 : Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (obowiązkowo uczniowie niepełnoletni + wycieczki zagra…


Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych 2019 termin

Informację należy złożyć do dnia 30 września roku następującego po dokumentowanym roku podatkowym.Zgodnie z art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularze TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się: 1) do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych 2018 r. Niezależnie…


Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych gov

.Zakres niniejszej informacji .. Trzeba więc będzie ich prosić o specjalne wykazy.. Komunikaty.. Wydłużono terminy dot.. Raporty będą składać firmy współpracujące z podmiotami, które swoich klientów mają w tzw. rajach podatkowych.. Tym razem Tarcza 4.0 obejmuje wszystkie podmioty zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych, a nie tylko podmioty, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, jak było w przypadku Tarczy 1.0. i 2.0.Przedłużenie terminów dotyczących Termin do z…


Czytaj więcej

Dokumentacja powykonawcza zmiany nieistotne

Przygotowanie tej dokumentacji należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy (art. 22 pkt 8 PB).. podpisy projektantów powinny się też znaleźć na projekcie wykonawczym.Nie zawsze projekt powykonawczy jest wynikiem wad dokumentacji projektowej.. Dokładne aspekty dokumentacji są zawarte w prawie budowlanym, ale należy wspomnieć chociaż pobieżnie, że dokumentację powykonawczą ma za zadanie wykonać kierownik .Dokumentację powykonawczą można sporządzić nanosząc do projektu budowlanego zmiany, …


Czytaj więcej