Oświadczenie majątkowe dłużnika do komornika

przez: Grzegorz | 2017.9.30 11:50:24 Jak napisać oświadczenie o przepustkę 4 godziną .. Prawidłowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji .Przepisy wcześniej omawiane należy łączyć z treścią art. 8 ust.. O „reformie komorniczej' mówi się od dłuższego czasu.Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy (art. 797 kpc).. 1997 nr 133 poz. 882 z późn.. Natomiast w żądaniu podania informacji o stanie majątkowym komornik domaga się również informacjOświadczenie dłużnika o stanie majątkowym (…


Czytaj więcej

Oświadczenie do komornika art 896

Z jego treści wynika, że komornik pismem zajmującym daną wierzytelność informuje dłużnika o jego zajęciu jednocześnie zawiadamia go, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać .Witam, otrzymałam pismo od komornika, w którym informuje mnie że mam złożyć mu oświadczenie z w/w artykułu.. W celu zajęcia wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru, komornik jednocześnie z zawiadomieniem i wezwaniem dłu…


Czytaj więcej