Promesa na zakup broni myśliwskiej

- Jedno za świadczenie mo że uprawnia ć do zakupu wi ęcej ni ż jednego egzemplarza okre ślonego rodzaju broni, pod warunkiem, że wszystkie egzemplarze broni zostan ą zakupione w tym samym czasie od jednego sprzedawcy.Wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską; Wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni myśliwskiej; Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Koła; Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego; Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej; Druk do zestawienia informacji dotyczących…


Czytaj więcej

Promesa zatrudnienia -- wzór word

Część banków nie da Ci kredytu na dłużej niż okres trwania Twojej umowy.. Szczególni w sytuacji, gdy mamy umowę na czas określony, a kredyt chcemy wziąć na długi czas.. Jeśli wiemy, że pracodawca chce przedłużyć z nami umowę, warto poprosić go o promesę zatrudnienia i przekazać ją do banku.Umowa przedwstępna o pracę - WZÓR UMOWY.. Część banków nie da Ci kredytu na dłużej niż okres trwania Twojej umowy.. W przepisach Kodeksu cywilnego nie zostało określone, czy przedwstępna umowa o pracę powinn…


Czytaj więcej

Promesa na bezciężarowe odłączenie nieruchomości

W zgodzie są 2 warunki: 1) wpłata określonej kwoty na konto tego banku.. Nie jest towierzyciela hipotecznego do wyrażenia zgody na bezobciążeniowe odłączenie nieruchomości, o którym mowa w art. 90 u.k.w.h., które dla swojej skuteczności nie musi być ujawnione w księdze wieczystej.. Działka nr 318 została podzielona na dwie części (działki nr 318/2 i 318/3).. Niedołączenie do wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości odłączonej i dokonanie .Właściciel nieruchomości gruntowej, planu…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt