Przywrócenie do pracy w związku z ciążą

Dnia 10.01.19 dowiedziałam się, że jestem w 16. tygodniu ciąży.. Następnego dnia wysłała pismo do swojego prezesa z prośbą o przywrócenie do pracy.. Oba dokumenty zostały wystawione z bieżącą datą.. Zgłoszenia chęci powrotu do pracy proszę dokonać na piśmie (zwykła forma typu: w związku z ustaniem przyczyn .Tam poinformowano ją że musi powiadomić pracodawcę o ciąży i oczekiwać przywrócenia do pracy.. Przykład: W połowie grudnia 2016 r. pani Maria wypowiedziała umowę o pracę w firmie X z zachowa…


Czytaj więcej

Uzasadnienie pozwu o przywrócenie do pracy

Przykład 1.. Termin wypłaty wynagrodzenia został określony przez pracodawcę do 10. dnia następnego miesiąca.. UZASADNIENIEO kwestii wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy mówi art. 47 kp, w którym czytamy, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc.Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy z powodu utraty…


Czytaj więcej

Pozew o przywrócenie do pracy termin

Jeżeli pracownik nie dokonał — bez swojej winy — w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 21 i w art. 264, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.. O zarządzeniu doręczenia pozwu sąd zawiadamiać będzie powoda.Jeśli nie załatwiłeś sprawy w terminie i stało się to bez twojej winy, możesz prosić o przywrócenie terminu.. Przypomnijmy, że do końca 2016 r. terminy te wynosiły odpowiednio: 7 dni — w przypadku odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę; 14 dni — jeś…


Czytaj więcej

Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

Warunkowe zasądzenie wynagrodzenia .. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia .Ponieważ blog dotyczy rozwiązania umowy o pracę udostępniane przeze mnie wzory to pozew do sądu pracy o przywrócenie do pracy i pozew o odszkodowanie.. W 2008 roku do sądu w Wałbrzychu trafił pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zastosowania okresu wypowiedzenia, zapisanego w umowie .POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY ( ew. o odszkodowanie ) Wnoszę: o przywrócenie mnie do pracy …


Czytaj więcej