Ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór

Problem w tym że mam kilka zaległych rat za ubezpieczenie.Żeby o niczym nie zapomnieć, warto wzór oświadczenia kolizji wozić ze sobą w schowku w kilku egzemplarzach.. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.Wzory dokumentów ugody zawierają dane stron, które ugodę chcą zawrzeć, ich zgodne oświadczenia o braku roszczeń oraz braku wpływu pisma na ich wzajemne stosunki.. Następnie należy opisać jakie szkody zostały wyrządzone samochod…


Czytaj więcej