Wniosek do sądu o umieszczenie w dps bez zgody

Zdarzają się sytuacje, w których osoba wymaga umieszczenia jej w zakładzie opiekuńczo leczniczym, a zatem podmiocie leczniczym zapewniającym świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, a osoba ta nie wyraża zgody lub nie jest w stanie świadomie wyrazić zgody na udzielenie jej takich .Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają jednak zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ…


Czytaj więcej

Wniosek do sądu o umieszczenie w dps bez zgody wzór

Jeżeli jednak Pani zależy tylko na uzyskaniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej, to najodpowiedniejsze będzie tu zwrócenie się do ośrodka opieki społecznej, aby wystąpił do sadu opiekuńczego o wydanie orzeczenia co do umieszczenia mamy w domu pomocy społecznej.MOPR złożył już wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody wnioskodawcy.. Postępowanie dotyczące takich spraw jest częściowo uregulowane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.W Pani sytuacji zatem przed umieszczeniem …


Czytaj więcej