Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania wzór pdf

Wyszukiwarka Zamknij wyszukiwarkęWniosek o przesłuchanie świadków testamentu, którego treść nie została spisana: .. Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania w miejsce opiekuna osoby pozostającej pod opieką .. Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania jest to normalne pismo procesowe.. Sprawdź jak uzyskać zwrot kosztów od urzędu skarbowego.W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, miejsce pobytu małoletniego dziecka jest w miejscu zamieszkania te…


Czytaj więcej

Wniosek o przesłuchanie świadka na piśmie

w Warszawie, ul. Le śnicka 10 m.11 w charakterze świadka na okoliczno ść pobicia Janiny Zawadzkiej przez Tomasza Zawadzkiego w dniu 21 marca 2003 roku przed domem przy ulicy Le śnickiej 10 w2) nazwę i adres sądu z nazwą wydziału w którym świadek ma składać zeznania, 3) dane wnioskodawcy tj. swoje imię, nazwisko i adres, 4) tytuł wniosku: Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania, 5) o co świadek wnosi, 6) uzasadnienie, 7) podpis włas…


Czytaj więcej

Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania wzór

Takie rozwiązania bardzo często się praktykuje.Prawo dopuszcza, aby świadka na wniosek przesłuchać tam, gdzie mieszka lub przebywa.. Wzór wniosku o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości upadłego konsumenta:W takiej sytuacji przesłuchanie może odbyć się w ramach tzw. pomocy prawnej w miejscu jego zamieszkania, a dokładnie w sądzie rejonowym, który jest najbliższy miejscu zamieszkania świadka.. Powinno zawierać: datę i miejsce sporządzenia, imię, nazwisko oraz adres osoby składającej wniosek, ad…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt