Wniosek o wydanie aktu urodzenia warszawa

fillup - formalności wypełnione.. Do odpisu własnego aktu: urodzenia: datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, .. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. Do pobrania Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - druk, wzór jego uzupełnienia - w formacie pdf.. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.. Zaloguj się do swojej skrzynki ePUAP, z…


Czytaj więcej

Jak wypełnić wniosek o wydanie aktu urodzenia

jak i ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem wymagane .. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich .Dokumenty wymagane w takiej sytuacji do złożenia wniosku o wydanie paszportu, to: wypełniony wniosek o wydanie paszportu, fotografia, odpis skrócony lub zupełny odpisu polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, decyzja w sprawie potwierdzenia oby…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie skróconego aktu urodzenia

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. O wydanie takiego dokumentu może ponadto wnioskować .. skrócony) aktu urodzenia dziecka, jeśli ojciec dziecka jest nieznany.. Po jego wypełnieniu trzeba uiścić opłatę i dowód wpłaty wraz z uzupełnionym wnioskiem zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego.3.. Jeśli potrzebujesz jednak kolejne kopie, musisz złożyć i opłacić wniosek o odpis aktu stanu cywilnego.. 374 pobrań.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o wydanie odpisu aktu urodzeniaOdpis…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt