Wzór wniosku rezygnacja z sanatorium pdf

Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu1).. Rezygnacja z imprezy turystycznej z powodu pandemii koronawirusa / wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystyczne j. WAŻNE!Jeśli jednak mimo wszystko zdecydujesz się złożyć rezygnację, pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług, potwierdzone własnoręcznym podpisem Abonenta, wyślij na adres: Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów UPC.. Pacjent/kuracjusz/chory jeśli zrezygnuje z lecznie w sanatorium musi jak najszybciej s…


Czytaj więcej