Zmiana miejsca zamieszkania pozwanego

)Zmiana podstawy właściwości miejscowej sądu np. zmiana miejsca zamieszkania, nie ma wpływu na właściwość sądu, jeżeli nastąpiła po dacie, w której miało miejsce wniesienie pozwu.. Przodują w tym pełnomocnicy, tj. autorzy tych pism procesowych.1) Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron - w pozwie należy więc podać dokładny adres zarówno powoda, jak i pozwanego.. Tymczasem, jak wskazuje się w orzecznictwie, niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozw…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt