Chrzest dziecka w wieku szkolnym

Co to oznacza?Na terenie diecezji legnickiej wszystkie dzieci w wieku szkolnym, które nie zostały ochrzczone powinny zostać zgłoszone przez swoich rodziców/opiekunów prawnych do księdza proboszcza parafii zamieszkania.. Rodzice podają wybrane, uprzednio skonsultowane z księdzem, imię dziecka.. Porozmawiaj z wychowawcą.. To rodzice decydują czy chcą, aby ich dziecko miało chrzest, zgłaszają taką wolę w parafii (dokładnie w kancelarii parafialnej).Procesy poznawcze w młodszym wieku szkolnym char…


Czytaj więcej

Chrzest dziecka powyżej 7 roku życia

Ono musi przejść nauki przygotowawcze, czyli powinno być świadome, czym jest sakrament chrztu.. By móc przyjąć Sakrament chrztu należy spełnić przynajmniej minimalne .Prezenty na Chrzest.. Przypominamy, iż w związku z zakończeniem nauki lub jej etapu, rodzice zobowiązani są do poinformowania płatnika składek o konieczności wyrejestrowania zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, których zakończenie nauki dotyczy.Tak robili św. Paweł, czy też św. Piotr, kiedy przyszedł do domu Korneliusz…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt