Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

Wszystko, co teraz opisujemy, zostało prawnie określone w Ustawie z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .a/ refundacja kosztów wypoczynku zorganizowanego przez uprawnioną instytucję dla dzieci i młodzieży - zakup obozu/kolonii - rachunek/faktura b/ dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „pod gruszą" L.p.. Załącznik 4.2 Wniosek o dofinansowanie do paczki świątecznejNauczyciel mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku bez kolizji z wypłatą świa…


Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Imię i nazwisko Wiek ( dziecka) Okres wypoczynku 1.Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zimowego organizowanego we własnym zakresie Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku zimowego: .. w roku kalendarzowym 2018 z dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przychód brutto na jednąProszę o udzielenie dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie wczasów (podkreślić odpowiedni wariant) : a) zakupionych w biurach turystycznych, b) profilaktyczno - lecz…


Czytaj więcej