Wniosek o zmianę miejsca wykonywania dozoru policyjnego

31 marca 2016 roku .Z tego alertu dowiesz się, że: W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie RP i ograniczeniami związanymi z opuszczaniem domów, powstał problem dotyczący bezpiecznego wykonywania przez osoby podejrzane o popełnienie przestępstw dozoru policyjnego, który polega na osobistym stawiennictwie w jednostce policji.. W przedmiocie takiego wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, przed którym sprawa się toczy.Dozór…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt