Którą z wymienionych kompetencji należy do prezydenta rp

Wyrok miał wyglądać na „salomonowy", ale taki nie był.. 70 Prawo oświatowe.. Przeczytaj, jakie są najważniejsze kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.To nie rada, lecz burmistrz decyduje, czy zarządca drogi powinien wyłączyć światło na terenie miasta, bo to on prowadzi politykę finansową gminy3.. Zdjęcie Imię i nazwisko Okres sprawowania Przynależność partyjna lub partia popierająca od do - Edward Śmigły-Rydz - wyznaczony 1 września 1939 r. przez prezydenta Mościckiego „na swego nast…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt