Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Zgodnie z art. 36.. DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. W § 3. punkcie 5 tego rozporządzenia czytamy:Gotowość (dojrzałość) szkolna oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego i fizycznego, który pozwala mu sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę.W związku z tym gotowość szkolna w dużej mierze zależy od harmonijnego rozwoju dziecka we wszystki…


Czytaj więcej