Jak adresować kopertę do naczelnika urzędu skarbowego

2 Ordynacji podatkowej).. Są to na przykład ministerstwa, urzędy gminy, urzędy centralne, urzędy skarbowe, szkoły publiczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanepid.Zastępca Naczelnika - Monika Naparty Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności: podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Drugi Ur…


Czytaj więcej