Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej lub oświadczenie elektryka + kopia uprawnień

Układ sieci zasilających: 7.Art.. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.. Może ma ktoś taki uproszczony protokół Z góry dzięki za pomoc PozdrawiamPROTOKÓŁ ODBIORU I BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH .. elektrycznego Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją Typ zabezpieczeń I n [A] I a [A] Z S pom [ ] Z S…


Czytaj więcej

Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.. (sekretariat w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00 - 14.00) Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzic (po okazaniu dokumentu tożsamości).Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt