Krs-zk jak wypełnić zmiana zarządu stowarzyszenia

Na formularzach tych dokonujemy zgłoszenia zmian, które nastąpiły - np. dokonujemy wykreślenia poprzedniego Prezesa Zarządu i wpisujemy .1 KRS-Z61 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.. W zamieszczonym poniżej pdf znajdzi…


Czytaj więcej