Uzasadnienie wniosku o nadanie krzyża zasługi

Wzór wykazu wniosków o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru.Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata od momentu nadana ostatniego odznaczenia państwowego; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo (art. 16 ust.. MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW BUDOWNICTWAWniosek o nadanie ,,Medalu za Długoletnią Służbę" prosimy wypełnić tylko do pozycji nr 20 włącznie.. 1, może również wystąpić upoważniony organ naczelnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze…


Czytaj więcej