Książka ewidencji mienia wojskowego pododdziału

Określenie dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić .Książeczka wojskowa - wojskowy dokument osobisty żołnierza zasadniczej służby wojskowej (zastępczej służby wojskowej) lub przeniesionego do rezerwy oraz poborowego.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskoweg…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt