Legitymacja służbowa nauczyciela 2020

Chociaż niestety niewiele osób o tym wie, legitymację uprawniającą do zniżek mogą wyrobić sobie także nauczyciele.. Przykładamy dużą wagę do jakości wykonanych kart, wykorzystując do tego celu tylko sprawdzone urządzenia do personalizacji.Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn.. zm., ostatnie, DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową.. ( których, gdzie nie jest wyszczegolnione nigdzie) 4.21-09-2020 20…


Czytaj więcej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie .poprzez osobę upoważnioną; Odbiór legitymacji: Osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.Legitymacja jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.. Legitymacja będzie…


Czytaj więcej

Elektroniczna legitymacja studencka

Karta biblioteczna umożliwi Ci dostęp do bibliotek trójmiejskich uczelni wyższych, natomiast karta miejska służy jako bilet komunikacji miejskiej.Z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej korzystają już nie tylko uczelnie zawiązujące porozumienie.. 2006 Nr 224, poz. 1634) alternatywna, nowoczesna postać legitymacji studenckiej.ODBIÓR, ZWROT, WYMIANA ELS odbywa się w Dziekanatach Wydziałów właściwych dla podjętego kierunku studiów.. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu …


Czytaj więcej