Elektroniczna legitymacja studencka

Karta biblioteczna umożliwi Ci dostęp do bibliotek trójmiejskich uczelni wyższych, natomiast karta miejska służy jako bilet komunikacji miejskiej.Z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej korzystają już nie tylko uczelnie zawiązujące porozumienie.. 2006 Nr 224, poz. 1634) alternatywna, nowoczesna postać legitymacji studenckiej.ODBIÓR, ZWROT, WYMIANA ELS odbywa się w Dziekanatach Wydziałów właściwych dla podjętego kierunku studiów.. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu …


Czytaj więcej