Wniosek o wykreślenie hipoteki małżeństwo

Na przykład w sytuacji, gdy chcemy z księgi wieczystej wykreślić hipotekę, konieczne jest złożenie wniosku na formularzu KW-WPIS.. Informacje dotyczące sposobu wydruku i uzupełnienia formularzy KWStrona 2 wniosku KW-WPIS o wpisanie hipoteki w księdze wieczystej.. Wniosek będzie rozpatrzony przez sąd w terminie 1 do 2 miesięcy od daty jego przedłożenia.. Musimy mieć potwierdzenie (zaświadczenie) wierzyciela (zazwyczaj banku) o spłacie zadłużenia.Wniosek o wpis hipoteki - małżeństwo Wniosek o wpi…


Czytaj więcej