Nauczyciel wspomagający w przedszkolu pensum

Misiek chodzi do przedszkola integracyjnego (sam eplusy, pochwaly itp).. Która szkoła powinna wypłacać dodatek stażowy i w jakiej wysokości (wysługa lat - 20%) 2.. Konkretne stawki pedagogów określa rozporządzenie MEN w sprawie minimalnego wynagrodzenia.. Warsztat pracy nauczyciela to celowo .. Nowe regulacje prawne oddają w ręce nauczyciela zadanie przedstawienia tej koncepcji dyrektorowi.. Chcę się dowiedzieć, czy ja - jako nauczyciel wspomagający - jestem nauczycielem i co za tym idzie - czy…


Czytaj więcej

Nauczyciel wspomagający okres zatrudnienia

Nauczyciel zatrudniony jest w naszej szkole na 16/18 etatu i drugiej szkole ma dodatkowo 4/18 etatu.. Umowy Podstawa prawna świadczenia pracy.. Pozostali zanim skomentują, że jest to „mało ambitna .Mam pytanie, od 2 lat pracuje jako nauczyciel wspomagający w szkole podst. Pierwszy rok byłam zatrudniona po 14 września do czerwca, kolejny rok od 1 września do 22 czerwca (w tym czasie zrobiłam awans na n. kontraktowego), inny nauczyciel stażysta dostał umowę do końca roku szk.. zaczęło obowiązywać…


Czytaj więcej

Nauczyciel wspomagający dla dziecka z zespołem aspergera 2018

wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i grafomotorycznej Zmysły (wzrok, słuch, czucie,Nauczyciele zatrudnieni w celu realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczyciel wspomagający, terapeuta SI etc.) mogą pracować tak długo, jak długo dany uczeń jest uczniem danej szkoły.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 .. Poznane cyfry potrafi dopasować do odpowiedniego zbioru.. Odpowiednio zaplanow…


Czytaj więcej