Zgoda na pracę nieletniego dziecka wzór gofin

że praca na danym stanowisku nie wpłynie negatywnie na jego zdrowie.Wzór zgody rodzica na wydanie paszportu dziecku ZGODA NA WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO DLA MAŁOLETNIEGO DZIECKA Ja niżej podpisany/a.. (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia)22.. Dokument można napisać samodzielnie (wzory są dostępne w internecie).. Pozwolenie rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko jest dokumentem, w ramach którego rodzic lub inny prawny opiekun dziecka, wyraża swoją zgodę na wykonywanie pracy przez n…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt