Oświadczenie właściciela lokalu o zamieszkaniu

(Data i podpis osoby składającej oświadczenie) Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego t.j.. KRÓTKA 23/5_____ Telefon 600 700 800 Dotyczy adresu* RUMIA, UL. (Jeśli adres zamieszkania jest taki sam jak adres, w którym zaszły zmiany, to nie powtarzamy adresu tylko wpisujemy): JAK WYZEJ.Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: Do umowy najmu okazjonalnego musi być dołączone: - oświadczenie najemcy o p…


Czytaj więcej

Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa pod danym adresem

NIECZYNNY jest punkt przy al.. Nie wymaga się od ubezpieczonego przetłumaczenia na język polski zaświadczenia lekarskiego wystawionego na terytorium państw .. "13) dokonują oceny i akceptacji planów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. ".nie uzyskują dochodów własnych w formie zarobkowej ) wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstw…


Czytaj więcej