Oświadczenie o byciu w związku partnerskim

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2020 roku zmiany Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ROHLIG SUUS Logistics S.A. składa oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.1 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubiegam się o dotację w ramach projektu Więcej biznesu na Podkarpaciu pełna nazwa Wnioskodawcy zgod z dokumentem rejestrowym NIP oświadcza, że jest 1 : mikroprzedsiębiorcą małym przedsiębiorcą średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki określo…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt