Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania

W Pani sprawie należy wskazać, że spadkobiercami ustawowymi Pani brata jest mama ale też tata.Strona główna Pracownik Wniosek o zmianę stanowiska pracy.. Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione.Możliwość wnioskowania do sądu o przesłuchanie w innym miejscu niż w sądzie wyznaczonym np. przed inn…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt