Oddalenie wniosku dowodowego kpc zarzut

K. nie mógł być uwzględniony ze względu na niezgłoszenie przez stronę pozwaną zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. Na postanowienie o oddalenie wniosku dowodowego przysługuje zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu w trakcie posiedzenia zgodnie z art 162 KPC.. Tym bardziej, że zgodnie z par 4 ww.. Nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, c…


Czytaj więcej

Oddalenie wniosku dowodowego kpc zastrzeżenie do protokołu

Z literalnego punktu widzenia wynika, iż strona może składać w załączniku do protokołu zarówno wnioski i oświadczenia, które dotychczas .Zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, sporządzonego zgodnie z art. 157 protokół lub notatka urzędowa z posiedzenia sądu§1 1, będzie mu odczytane i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag uzupełnione i sprostowane.. Warto jednak przyjrzeć się obu sytuacjom bliżej.. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje, z pewnymi wyjątkami, p…


Czytaj więcej