Odrzucenie reklamacji z tytułu rękojmi

W salonie zgodnie z przewidywaniami, pracownicy nie byli w stanie usunąć uszkodzenia na miejscu, wobec czego nasi bohaterowie zażądali zwrotu gotówki z tytułu rękojmi.Podstawy złożenia reklamacji.. Choć jeżeli gwarant i sprzedawca to ten sam podmiot, to może być trudno o zmianę decyzji.Art.. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą .W praktyce częste są przypadki odrzucenia żądania z tytułu rękojmi z powołaniem się na uszkodzenie mechaniczne.. Tak to wygląda w moim …


Czytaj więcej