Opinia biegłego lekarza sądowego wzór

Proszę pamiętać, że sam fakt, iż opinia, którą wydał w konkretnym postępowaniu biegły sądowy jest niekorzystna nie przesądza .Biegły sądowy, który jest lekarzem ma zadanie m.in. ocenić rozstrój zdrowia, naruszenia sprawności organizmu czy poniesionego uszczerbku na zdrowiu (stanowiącego jeden z czynników wpływających na określenie wymiaru odszkodowania).. Biegły sądowy psycholog.. Strona nie może zastępować biegłego sądowego - najlepsze nawet wyliczenia strony muszą zostać zweryfikowane przez …


Czytaj więcej