Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2020 łódź

Orzekania o Niepełnosprawności .. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI (OSOBY PRZED 16 r.ż.. Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy dołączyć: oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku),ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź tel.. Zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orze…


Czytaj więcej