Protokoły z posiedzenia zarządu

Otwarcie zebrania Zarządu i kwestie formalne, 2.. Protokół.. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies.. Organy spółki z o.o. to zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza oraz w poszczególnych przypadkach komisja rewizyjna.. Wł. Grabskiego STO w Warszawie.. dotyczące umorzenia akcji oraz art. 455 §2 k.s.h dotyczący obniżenia kapitału, zobowiązują Was do sporządzenia protokołu przez notariusza.Przykładowy protokół z posiedzenia zarządu spółki: Liczba stron: 5 …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt